03 jun 2016 06:00

03 jun 2016 06:00

Utskick via brev och sms ska få fler att ta sprutan

VÄSTRA GÖTALAND: Ökande vaccinationsgrad mot influensa

46 procent av de över 65 år valde att vaccinera sig mot influensa den senaste säsongen.
Via sms och brevutskick ska antalet öka ännu mer.

Enligt den senaste statistiken valde 46 procent av de i regionen som är över 65 år att vaccinera sig den senaste säsongen. Siffran är högre än de två tidigare säsongerna, då 42 procent i åldersgruppen tog en spruta.

Under rikssnittet

– Vi ligger fortfarande något under rikssnittet som är cirka 50 procent, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare i regionen.

Målet, som är satt av världshälsoorganisationen WHO, ligger på 75 procent.

Regionen försöker få upp vaccinationsgraden och den senaste säsongen skickades brev till de som är 65 år och äldre.

– Vi förklarade var influensa är för något och varför vi tycker att man bör vaccinera sig. Det gav säkert bra resultat, och nu ska vi försöka skicka det tillsammans med vårdcentralerna så att vi kan få med när det går att vaccinera sig.

Det finns även en sms-funktion, dit vem som helst kan registrera sig, som skickar ut ett meddelande när det dags att vaccinera sig.

– Vi har cirka 6 000 telefonnummer i registret; de flesta som finns med tror jag vaccinerar sig. Vi ska jobba mer med vården, så att de informerar mer om att registret finns.

Gunilla Ockborn tillägger:

– För att nå vissa av riskgrupperna kan sociala medier vara en väg.

Skulle fler vaccinera sig om det blev gratis?

– Pengarna verkar inte vara avgörande, även om 100 kronor betyder mycket för många. När vi gör enkäter bland de som avstår får vi oftare svaret att de är rädda för effekter av vaccinet och att de inte upplever att influensan är farlig.

Enligt den senaste statistiken valde 46 procent av de i regionen som är över 65 år att vaccinera sig den senaste säsongen. Siffran är högre än de två tidigare säsongerna, då 42 procent i åldersgruppen tog en spruta.

Under rikssnittet

– Vi ligger fortfarande något under rikssnittet som är cirka 50 procent, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare i regionen.

Målet, som är satt av världshälsoorganisationen WHO, ligger på 75 procent.

Regionen försöker få upp vaccinationsgraden och den senaste säsongen skickades brev till de som är 65 år och äldre.

– Vi förklarade var influensa är för något och varför vi tycker att man bör vaccinera sig. Det gav säkert bra resultat, och nu ska vi försöka skicka det tillsammans med vårdcentralerna så att vi kan få med när det går att vaccinera sig.

Det finns även en sms-funktion, dit vem som helst kan registrera sig, som skickar ut ett meddelande när det dags att vaccinera sig.

– Vi har cirka 6 000 telefonnummer i registret; de flesta som finns med tror jag vaccinerar sig. Vi ska jobba mer med vården, så att de informerar mer om att registret finns.

Gunilla Ockborn tillägger:

– För att nå vissa av riskgrupperna kan sociala medier vara en väg.

Skulle fler vaccinera sig om det blev gratis?

– Pengarna verkar inte vara avgörande, även om 100 kronor betyder mycket för många. När vi gör enkäter bland de som avstår får vi oftare svaret att de är rädda för effekter av vaccinet och att de inte upplever att influensan är farlig.