04 jun 2016 06:00

04 jun 2016 06:00

Aktuell ställning

SKARABORG

Vikt/kg Fångstplats Namn

1.Gädda 12,300 Vänern Richard Brage, Skövde

2.Abborre 0,770 G. Kanal Rebecca Luth, Karlsborg

2.Abborre 0,630 (ny) Örlen Robert Johansson, Tibro

3. Gös 4,440 Örlen Leif Eriksson, Tibro

4. Lax - -

5. Insjööring - - -

6. Röding - - -

7. Färna - - -

8. Braxen - - -

9. Sarv - - -

10. Mört - - -

11. Sutare - - -

12. Regnbåge 2,800 Spåndalsjön Tindra Johansson, Hanken

12. Regnbåge 2,000 Bergsjön Daniel Lungberg, Undenäs

Öppen klass:

13. Id 2,337 (ny) Flian Johan Tibblin, Skövde

Vikt/kg Fångstplats Namn

1.Gädda 12,300 Vänern Richard Brage, Skövde

2.Abborre 0,770 G. Kanal Rebecca Luth, Karlsborg

2.Abborre 0,630 (ny) Örlen Robert Johansson, Tibro

3. Gös 4,440 Örlen Leif Eriksson, Tibro

4. Lax - -

5. Insjööring - - -

6. Röding - - -

7. Färna - - -

8. Braxen - - -

9. Sarv - - -

10. Mört - - -

11. Sutare - - -

12. Regnbåge 2,800 Spåndalsjön Tindra Johansson, Hanken

12. Regnbåge 2,000 Bergsjön Daniel Lungberg, Undenäs

Öppen klass:

13. Id 2,337 (ny) Flian Johan Tibblin, Skövde