04 jun 2016 06:00

04 jun 2016 06:00

Vårdförbundet saknar satsning på högre löner

SKARABORG: Befarar ännu större sjuksköterskebrist

De grundutbildade sjuksköterskorna på Skaraborgs sjukhus fick en snitthöjning på 2,02 procent, medan de specialistutbildade fick drygt fyra procent.

– Vi saknar en satsning på att göra Skas till en attraktiv arbetsgivare, säger Vårdförbundets Anette Eliasson.

Snitthöjningen för de grundutbildade sjuksköterskorna, som inte kompletterat sin utbildning, var 2,02 procent. De som har vidareutbildat sig, och blivit specialistsjuksköterskor, fick en höjning på drygt fyra procent vilket är i linje med den regionala satsningen på den kategorin.

– I förhållande till två procent är det ju bra, men vi tycker att de är för lågt värderade. Samtidigt får vi inte glömma att det är brist även på allmänsjuksköterskor. Många av de som börjar efter sin examen väljer att sluta efter ett tag, säger Anette Eliasson.

Vårdförbundet menar att satsningen på medlemsgrupperna är för liten. Det handlar om bristyrken.

– Nu halkar vi efter ännu mer och befarar att bristen kommer att öka ytterligare. Det skapar en ännu sämre arbetsmiljö och fler som lämnar vården, säger Anette Eliasson.

Jämförelse

2015 var medellönen hos de regionanställda i Vårdförbundet (exklusive chefer) 30 779 kronor. Jämfört med 2014 innebar det en ökning med 4,3 procent. Dalarna (+7,7) och Västmanland (7,0) låg betydligt högre, enligt central statistik från Vårdförbundet.

Bland Vårdförbundets medlemmar som jobbar inom kommunerna var löneförändringen 3,7 procent och medellönen blev 31 644 kronor. I den privata sektorn var medellönen 31 987 kronor för sjuksköterskorna (exklusive chefer), höjningen var 3,4 procent för samtliga yrkesgrupper.

– Vi saknar en satsning på att göra Skas till en attraktiv arbetsgivare, säger Vårdförbundets Anette Eliasson.

Snitthöjningen för de grundutbildade sjuksköterskorna, som inte kompletterat sin utbildning, var 2,02 procent. De som har vidareutbildat sig, och blivit specialistsjuksköterskor, fick en höjning på drygt fyra procent vilket är i linje med den regionala satsningen på den kategorin.

– I förhållande till två procent är det ju bra, men vi tycker att de är för lågt värderade. Samtidigt får vi inte glömma att det är brist även på allmänsjuksköterskor. Många av de som börjar efter sin examen väljer att sluta efter ett tag, säger Anette Eliasson.

Vårdförbundet menar att satsningen på medlemsgrupperna är för liten. Det handlar om bristyrken.

– Nu halkar vi efter ännu mer och befarar att bristen kommer att öka ytterligare. Det skapar en ännu sämre arbetsmiljö och fler som lämnar vården, säger Anette Eliasson.

Jämförelse

2015 var medellönen hos de regionanställda i Vårdförbundet (exklusive chefer) 30 779 kronor. Jämfört med 2014 innebar det en ökning med 4,3 procent. Dalarna (+7,7) och Västmanland (7,0) låg betydligt högre, enligt central statistik från Vårdförbundet.

Bland Vårdförbundets medlemmar som jobbar inom kommunerna var löneförändringen 3,7 procent och medellönen blev 31 644 kronor. I den privata sektorn var medellönen 31 987 kronor för sjuksköterskorna (exklusive chefer), höjningen var 3,4 procent för samtliga yrkesgrupper.

Löneutveckling 2016

Kategori Snitthöjning

Sjuksköt, allmän 2,02 procent

Barnmorskor 4,09 procent

Anestesisjuksköt 4,07 procent

Operationssjuksköt 4,05 procent

Barnsjuksköterska 4,05 procent

Ambulanssjuksköt 4,08 procent

Sjuksköt ambulans

(ej vidareutbildad) 2,14 procent

Psykiatrisjuksköt 4,14 procent

Onkologisjuksköt 4,19 procent

Iva-sjuksköterska 4,20 procent

Allmänsjuksköterska,

slutenvård psykiatri 3,99 procent

Vidareutbildad sjukskö

inom medicin/kirurgi 4,05 procent

Röntgensjuksköt 2,19 procent

Biomedicinska analyt 2,10 procent

Källa: Vårdförbundet, Skas.