13 jun 2016 06:00

14 jun 2016 09:51

Läget ljusnar för vuxenpsykiatrin

SKARABORG: Fler specialister och färre sjukskrivningar

Sjukfrånvaron sjunker och läkarbemanningen ökar hos Skaraborgs sjukhus vuxenpsykiatri.
– Det går åt rätt håll, säger verksamhetschefen Jane Johansson.

För 18 månader sedan hade vuxenpsykiatrin sju specialister.

Genom intensiv rekrytering, inte minst av utländska läkare, är antalet i dagsläget uppe i 26 specialister.

– Några håller på med sin introduktion men i september ska alla vara ute på sina arbetsplatser. Det är väldigt viktigt, enheterna blir stabilare och det är lättare att bilda bra team, säger Jane Johansson.

Sjukfrånvaron har under en lång tid varit ett stort problem för vuxenpsykiatrin. Från att ha legat på en bra bit över tio procent handlar det nu om siffror på drygt åtta procent. Jane Johansson betonar att patienternas vårdmiljö i heldygnsvården blivit lugnare vilket skapat en bättre arbetsmiljö.

– Dessutom spelar det stor roll att vi kunnat rekrytera, inte minst läkare. Finns det en grundbemanning så är det lättare för alla att orka med. Struktur och organisation betyder mycket. Allt är inte bra, men det går åt rätt håll.

Många som väntar

Fortfarande är det många patienter som väntar på olika utredningar, vid de fyra (Skövde, Falköping, Mariestad och Lidköping) öppenvårdsmottagningarna i Skaraborg. Trycket är hårt och resurserna räcker inte för att hinna med allt. I det avseendet är det främst psykologer som fattas, men just nu pågår rekryteringar.

– Vi har även fått extrapengar från regionen och har kunnat köpa en del utredningar.

Verksamheterna ska även rekrytera, främst psykologer och psykiatrisjuksköterskor. I det ingår även en satsning för att kunna möta det väntade ökade vårdbehovet för personer med posttraumatiskt stressyndrom.

– Många i gruppen av nyanlända lär behöva hjälp. Vi har skjutit ut pengar till mottagningarna, de vet bäst vilka kompetenser de behöver hos dem, säger Jane Johansson.

Ett nytt team

Dessutom ska de mobila teamen förstärkas. Nu har varje mottagning ett team, som jobbar dagtid. Snart ska det finnas ett team som ska jobba under kvällar och helger. Det nya teamet stationeras i Skövde men bemannas gemensamt av mottagningarna.

– Vi får se hur stort behovet är, men vi startar med ett nytt team. Det finns även en efterfrågan från kommunerna om att kunna ringa och be och råd och hjälp. Samtidigt är det viktigt att vi börjar samarbeta mer med den somatiska verksamheten.

För 18 månader sedan hade vuxenpsykiatrin sju specialister.

Genom intensiv rekrytering, inte minst av utländska läkare, är antalet i dagsläget uppe i 26 specialister.

– Några håller på med sin introduktion men i september ska alla vara ute på sina arbetsplatser. Det är väldigt viktigt, enheterna blir stabilare och det är lättare att bilda bra team, säger Jane Johansson.

Sjukfrånvaron har under en lång tid varit ett stort problem för vuxenpsykiatrin. Från att ha legat på en bra bit över tio procent handlar det nu om siffror på drygt åtta procent. Jane Johansson betonar att patienternas vårdmiljö i heldygnsvården blivit lugnare vilket skapat en bättre arbetsmiljö.

– Dessutom spelar det stor roll att vi kunnat rekrytera, inte minst läkare. Finns det en grundbemanning så är det lättare för alla att orka med. Struktur och organisation betyder mycket. Allt är inte bra, men det går åt rätt håll.

Många som väntar

Fortfarande är det många patienter som väntar på olika utredningar, vid de fyra (Skövde, Falköping, Mariestad och Lidköping) öppenvårdsmottagningarna i Skaraborg. Trycket är hårt och resurserna räcker inte för att hinna med allt. I det avseendet är det främst psykologer som fattas, men just nu pågår rekryteringar.

– Vi har även fått extrapengar från regionen och har kunnat köpa en del utredningar.

Verksamheterna ska även rekrytera, främst psykologer och psykiatrisjuksköterskor. I det ingår även en satsning för att kunna möta det väntade ökade vårdbehovet för personer med posttraumatiskt stressyndrom.

– Många i gruppen av nyanlända lär behöva hjälp. Vi har skjutit ut pengar till mottagningarna, de vet bäst vilka kompetenser de behöver hos dem, säger Jane Johansson.

Ett nytt team

Dessutom ska de mobila teamen förstärkas. Nu har varje mottagning ett team, som jobbar dagtid. Snart ska det finnas ett team som ska jobba under kvällar och helger. Det nya teamet stationeras i Skövde men bemannas gemensamt av mottagningarna.

– Vi får se hur stort behovet är, men vi startar med ett nytt team. Det finns även en efterfrågan från kommunerna om att kunna ringa och be och råd och hjälp. Samtidigt är det viktigt att vi börjar samarbeta mer med den somatiska verksamheten.