13 jun 2016 06:00

14 jun 2016 09:51

Nyanställningar ska ge kortare köer och bättre arbetsmiljö

SKARABORG

Vuxenpsykiatrin i Mariestad söker personal.
– Vi ska korta köerna och förbättra arbetsmiljön, säger enhetschefen Susanne Johnsen.

Närmare 1 000 patienter är inskrivna på enheten som finns vid sjukhuset i Mariestad. Dagsjukvården har cirka 270 besök i månaden och det mobila teamet mellan 70 och 90 per månad.

I uppdraget ingår att underlätta utskrivning och förhindra inläggning inom slutenvården, enligt en upprättad planering.

Spannet bland patienterna som kommer till mottagningen är stort, några har behov av enstaka besök, medan andra behöver träffa personal varje dag.

Lång väntan

Tiden för utredningar är lång, exempelvis är väntetiden för en neuropsykiatrisk utredning längre än ett år. Psykologer, som är spindeln i nätet vid utredningarna, är en bristvara och ärendena har prioriteras i olika nivåer. De högst prioriterade skickas för utredning hos privata vårdgivare.

– Vi har svårt att hinna med stödsamtalen. Oftast sköter vi det via telefon och vi får många frustrerade samtal. Alla vill ha en tid direkt, säger psykiatrisjuksköterskan Unni Andersson.

Även en patient som fått en diagnos behöver mycket hjälp. Nästan alla har någon form av medicinering och under insättningen ska patienten kontrolleras ofta. Under de inledande månaderna handlar det mycket om provsvar, bedömningar och läkarbesök. När insättningen är klar krävs det ändå ett besök på mottagningen några gånger per år.

– Jag tycker synd om de som söker hos oss, men som inte kan få hjälp. Vi prioriterar så att ingen ska bli utan vård. Vi försöker hitta lösningar och patienterna är oftast förstående, de vet att vi gör vad vi kan, fortsätter Unni Andersson.

Susanne Johnsen säger att enheten haft – och har – sjukskrivningar även om inte alla är arbetsrelaterade. Några medarbetare har inte orkat med fullt ut utan gått ner i tid. Enheten har dessutom flera pensionsavgångar nästa år. Via nyanställningar ska trycket lätta och arbetsmiljön förbättras.

– Vi möter människor i svåra situationer. Personalen har regelbunden handledning men det kan självklart vara svårt ändå, säger hon.

Anders Johansson, som ingår i det mobila teamet, menar att den bästa handledningen finns bland kollegorna:

– Ibland tar vi med oss saker hem, annars skulle det vara något fel, men oftast kan man lämna kvar tankarna på jobbet när arbetsdagen är slut.

Han och kollegorna säger att antalet unga människor som behöver deras hjälp ökar.

– Kraven på dem ökar och det strular ibland i skolan. Det är inte ovanligt att elevhälsan eller någon kurator ringer om elever

Utökat uppdrag

Det mobila teamet jobbar just nu dagtid, men uppdraget kommer att utökas till kvällar och helger under hösten och våren. Teamet ska bland annat göra akuta bedömningar.

– Vi är den första instansen inom specialistpsykiatrin när någon mår dåligt; oftast handlar det om ångest eller människor som är påverkade av alkohol eller droger. I mesta möjliga mån försöker vi få hit patienterna, men vi kan även åka till dem, säger Anders Johansson.

Teamet jobbar främst med akuta problem och kan ofta träffa patienten samma dag.

– I värsta fall dagen därpå, vi omprioriterar när det behövs, säger samordnaren Anita Åhs.

De flesta patienterna kommer dock via remiss till mottagningen från någon vårdcentral. Den patientgruppen behöver sällan vänta längre än vårdgarantin anger.

– Inom tre månader har vi en bedömning klar om patienten ska komma till oss eller och den ska få hjälp av vårdcentralen, säger Anita Åhs.

Fem årsarbetare

Enheten, som tillhör Skaraborgs sjukhus vuxenpsykiatri, har totalt 26 årsarbetare, förutom läkare och medicinska sekreterare, i budgeten

Ledningen söker ytterligare personal, medel finns och främst söks sjuksköterskor med psykiatrisk utbildning, psykolog, kurator, arbetsterapeut och rehabkoordinator.

– Totalt handlar det om fem årsarbetare under hösten. Vi hoppas mycket på det här, säger Susanne Johnsen.

Närmare 1 000 patienter är inskrivna på enheten som finns vid sjukhuset i Mariestad. Dagsjukvården har cirka 270 besök i månaden och det mobila teamet mellan 70 och 90 per månad.

I uppdraget ingår att underlätta utskrivning och förhindra inläggning inom slutenvården, enligt en upprättad planering.

Spannet bland patienterna som kommer till mottagningen är stort, några har behov av enstaka besök, medan andra behöver träffa personal varje dag.

Lång väntan

Tiden för utredningar är lång, exempelvis är väntetiden för en neuropsykiatrisk utredning längre än ett år. Psykologer, som är spindeln i nätet vid utredningarna, är en bristvara och ärendena har prioriteras i olika nivåer. De högst prioriterade skickas för utredning hos privata vårdgivare.

– Vi har svårt att hinna med stödsamtalen. Oftast sköter vi det via telefon och vi får många frustrerade samtal. Alla vill ha en tid direkt, säger psykiatrisjuksköterskan Unni Andersson.

Även en patient som fått en diagnos behöver mycket hjälp. Nästan alla har någon form av medicinering och under insättningen ska patienten kontrolleras ofta. Under de inledande månaderna handlar det mycket om provsvar, bedömningar och läkarbesök. När insättningen är klar krävs det ändå ett besök på mottagningen några gånger per år.

– Jag tycker synd om de som söker hos oss, men som inte kan få hjälp. Vi prioriterar så att ingen ska bli utan vård. Vi försöker hitta lösningar och patienterna är oftast förstående, de vet att vi gör vad vi kan, fortsätter Unni Andersson.

Susanne Johnsen säger att enheten haft – och har – sjukskrivningar även om inte alla är arbetsrelaterade. Några medarbetare har inte orkat med fullt ut utan gått ner i tid. Enheten har dessutom flera pensionsavgångar nästa år. Via nyanställningar ska trycket lätta och arbetsmiljön förbättras.

– Vi möter människor i svåra situationer. Personalen har regelbunden handledning men det kan självklart vara svårt ändå, säger hon.

Anders Johansson, som ingår i det mobila teamet, menar att den bästa handledningen finns bland kollegorna:

– Ibland tar vi med oss saker hem, annars skulle det vara något fel, men oftast kan man lämna kvar tankarna på jobbet när arbetsdagen är slut.

Han och kollegorna säger att antalet unga människor som behöver deras hjälp ökar.

– Kraven på dem ökar och det strular ibland i skolan. Det är inte ovanligt att elevhälsan eller någon kurator ringer om elever

Utökat uppdrag

Det mobila teamet jobbar just nu dagtid, men uppdraget kommer att utökas till kvällar och helger under hösten och våren. Teamet ska bland annat göra akuta bedömningar.

– Vi är den första instansen inom specialistpsykiatrin när någon mår dåligt; oftast handlar det om ångest eller människor som är påverkade av alkohol eller droger. I mesta möjliga mån försöker vi få hit patienterna, men vi kan även åka till dem, säger Anders Johansson.

Teamet jobbar främst med akuta problem och kan ofta träffa patienten samma dag.

– I värsta fall dagen därpå, vi omprioriterar när det behövs, säger samordnaren Anita Åhs.

De flesta patienterna kommer dock via remiss till mottagningen från någon vårdcentral. Den patientgruppen behöver sällan vänta längre än vårdgarantin anger.

– Inom tre månader har vi en bedömning klar om patienten ska komma till oss eller och den ska få hjälp av vårdcentralen, säger Anita Åhs.

Fem årsarbetare

Enheten, som tillhör Skaraborgs sjukhus vuxenpsykiatri, har totalt 26 årsarbetare, förutom läkare och medicinska sekreterare, i budgeten

Ledningen söker ytterligare personal, medel finns och främst söks sjuksköterskor med psykiatrisk utbildning, psykolog, kurator, arbetsterapeut och rehabkoordinator.

– Totalt handlar det om fem årsarbetare under hösten. Vi hoppas mycket på det här, säger Susanne Johnsen.