13 jun 2016 17:00

13 jun 2016 17:00

Röda farhågor trots svarta siffror

VÄSTRA GÖTALAND: Het debatt om tillgänglighet

Den ekonomiska prognosen för Västra Götaland pekar på ett överskott på minst 455 miljoner kronor.

– Det finns oroväckande tendenser, säger Helén Eliasson, gruppledare för Socialdemokraterna.

Högre skatteintäkter, mer statsbidrag och en lägre kostnadsutveckling än väntat är några orsaker till att regionens räkenskaper ser bra ut. Efter tre månader var resultatet 620 miljoner, sett till helåret räknar regionens ekonomer med ett överskott på minst 455 miljoner.

– Vi har en region att vara stolta över. Sjukhusgrupperna gör bra resultat och på Skaraborgs sjukhus ser det bra ut. Men vi har bekymmer med tillgängligheten, det måste vi fokusera på, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Han betonar att den nära vården måste fungera och att primärvården måste förstärkas:

– De äldre ska få hjälp hemma i bostaden i stället för att behöva ta sig till akuten.

Varnade

Helén Eliasson påminde om läget för ett år sedan då hon varnade för flera oroväckande tendenser.

– Nu kan vi konstatera att problemen med tillgängligheten försämrats och att vi är längre från uppfyllelsemålen. Sjukhusen i Kungälv och Alingsås klarar inte sina grunduppdrag.

Johnny Magnusson replikerade:

– Kungälv och Alingsås levererar mer än de ska. Därför räcker inte pengarna.

Vänsterpartiets Eva Olofsson oroades över de ökande köerna.

– Under patientnämndernas dragningar lyftes det fram hur enskilda människor påverkas på olika sätt. Samtidigt måste vi se till personalen. Sjukskrivningstalen är över genomsnittet och lönerna ligger under snittet.

Högre skatteintäkter, mer statsbidrag och en lägre kostnadsutveckling än väntat är några orsaker till att regionens räkenskaper ser bra ut. Efter tre månader var resultatet 620 miljoner, sett till helåret räknar regionens ekonomer med ett överskott på minst 455 miljoner.

– Vi har en region att vara stolta över. Sjukhusgrupperna gör bra resultat och på Skaraborgs sjukhus ser det bra ut. Men vi har bekymmer med tillgängligheten, det måste vi fokusera på, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Han betonar att den nära vården måste fungera och att primärvården måste förstärkas:

– De äldre ska få hjälp hemma i bostaden i stället för att behöva ta sig till akuten.

Varnade

Helén Eliasson påminde om läget för ett år sedan då hon varnade för flera oroväckande tendenser.

– Nu kan vi konstatera att problemen med tillgängligheten försämrats och att vi är längre från uppfyllelsemålen. Sjukhusen i Kungälv och Alingsås klarar inte sina grunduppdrag.

Johnny Magnusson replikerade:

– Kungälv och Alingsås levererar mer än de ska. Därför räcker inte pengarna.

Vänsterpartiets Eva Olofsson oroades över de ökande köerna.

– Under patientnämndernas dragningar lyftes det fram hur enskilda människor påverkas på olika sätt. Samtidigt måste vi se till personalen. Sjukskrivningstalen är över genomsnittet och lönerna ligger under snittet.