15 jun 2016 12:01

15 jun 2016 12:01

SD vill avskriva studielånen

REGIONEN

Sverigedemokraterna vill att regionen ska utreda möjligheterna att läkare på landsbygden får en del av sin studieskuld avbetalad efter en viss tids tjänstgöring.

I en motion till regionfullmäktige menar partiet att genom att erbjuda studielånsavskrivningar kan regionen locka läkare och skapa en trygg tillvaro där personal stannar kvar.

– Vi vill göra arbetet vid landsbygdsvårdcentralerna attraktivare, skriver gruppledaren Heikki Klaavuniemi i motionen.

I en motion till regionfullmäktige menar partiet att genom att erbjuda studielånsavskrivningar kan regionen locka läkare och skapa en trygg tillvaro där personal stannar kvar.

– Vi vill göra arbetet vid landsbygdsvårdcentralerna attraktivare, skriver gruppledaren Heikki Klaavuniemi i motionen.