20 jun 2016 13:19

20 jun 2016 13:19

Pris för diabetesprojekt

Diabetesteamet på Skaraborgs sjukhus har fått utmärkelsen Årets diabetesteam av Svensk Förening för Diabetologi (SFD).

Teamet prisas för sitt projekt ”HISSEN”, ett tvärprofessionellt arbete på Skas där man identifierat avgörande orsaker till varför patienter inte når sina mål när det gäller medelblodsockervärden.

Förhoppningen är att detta pilotprojekt ska kunna bli bestående och även spridas till andra diabetesenheter.

Teamet prisas för sitt projekt ”HISSEN”, ett tvärprofessionellt arbete på Skas där man identifierat avgörande orsaker till varför patienter inte når sina mål när det gäller medelblodsockervärden.

Förhoppningen är att detta pilotprojekt ska kunna bli bestående och även spridas till andra diabetesenheter.