22 jun 2016 15:30

22 jun 2016 15:30

Avsätter pengar till sjukvårdssatsningar

EKONOMI

Västra Götalandsregionens personalutskott har beslutat att avsätta 600 000 kronor ur 2016 års personalpolitiska anslag för att kunna anställa sex nyanlända specialistläkare till en provtjänstgöring på sex månader.

Provtjänstgöring är obligatorisk och är det verktyg som Socialstyrelsen använder för att validera kunskap och lämplighet för specialistläkare utbildade i tredje land.

Man har även beslutat om satsningar inom neonatal vård. 2016 avsätter man 1,2 miljoner kronor för en pilotutbildning för sjuksköterskor inom neonatal intensivvård på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

2017 avsätts 2,7 miljoner för att starta upp utbildningar i neonatologi inom samtliga neonatalverksamheter i regionen.

Provtjänstgöring är obligatorisk och är det verktyg som Socialstyrelsen använder för att validera kunskap och lämplighet för specialistläkare utbildade i tredje land.

Man har även beslutat om satsningar inom neonatal vård. 2016 avsätter man 1,2 miljoner kronor för en pilotutbildning för sjuksköterskor inom neonatal intensivvård på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

2017 avsätts 2,7 miljoner för att starta upp utbildningar i neonatologi inom samtliga neonatalverksamheter i regionen.