13 jul 2016 06:00

13 jul 2016 06:00

Tre miljarder på inhyrd vårdpersonal

VÅRD: Västra Götaland lägger mest pengar av alla landsting

Landstingens kostnader för inhyrd personal har fördubblats på fem år.
Mest av alla betalar Västra Götalandsregionen – nästan tre miljarder kronor mellan 2010–2015.

2010 betalade landstingen knappt två miljarder för inhyrd personal. Fem år senare har den kostnaden fördubblats, enligt en granskning av SVT. Totalt har landstingen köpt inhyrd vårdpersonal för mer än 16 miljarder de senaste sex åren.

Mest resurser på inhyrd sjukvårdspersonal lägger landstinget i Västra Götaland – nästan tre miljarder kronor. Sedan 2010 har regionens kostnad varit nästan dubbelt så stor som Stockholms läns landstings.

– Det är svårt att jämföra, Stockholm är större omsättningsmässigt, men de har färre anställda, säger Marina Olsson som är personaldirektör för Västra Götalandsregionen till SVT.

De höga kostnaderna förklarar Olsson delvis med att vissa verksamheter inom regionen blivit beroende av inhyrd vårdpersonal. Till exempel mindre vårdcentraler utanför städerna som har svårt att anställa läkare.

– Det stora problemet är att man med mycket tillfällig vårdpersonal inte får den kontinuiteten för patienten som vi vill ha.

2010 betalade landstingen knappt två miljarder för inhyrd personal. Fem år senare har den kostnaden fördubblats, enligt en granskning av SVT. Totalt har landstingen köpt inhyrd vårdpersonal för mer än 16 miljarder de senaste sex åren.

Mest resurser på inhyrd sjukvårdspersonal lägger landstinget i Västra Götaland – nästan tre miljarder kronor. Sedan 2010 har regionens kostnad varit nästan dubbelt så stor som Stockholms läns landstings.

– Det är svårt att jämföra, Stockholm är större omsättningsmässigt, men de har färre anställda, säger Marina Olsson som är personaldirektör för Västra Götalandsregionen till SVT.

De höga kostnaderna förklarar Olsson delvis med att vissa verksamheter inom regionen blivit beroende av inhyrd vårdpersonal. Till exempel mindre vårdcentraler utanför städerna som har svårt att anställa läkare.

– Det stora problemet är att man med mycket tillfällig vårdpersonal inte får den kontinuiteten för patienten som vi vill ha.