27 jul 2016 11:00

27 jul 2016 11:00

Bevarar kulturarvet med hjälp av bidrag från staten

SKARA STIFT: Miljonregn över kyrkorna

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen är klar. Svenska kyrkans församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara kulturarvet.
Nästan 36 miljoner hamnar i Skara stift.

Ersättningen som nu är beslutad gäller för nästa år, och i snitt har stiften beviljats 55 procent av ansökt summa. Beslutet kan dock komma att justeras efter riksdagens beslut om budget för 2017.

Av totalt 460 miljoner kronor hamnar 35 700 000 kronor i Skara stift och pengarna ska delas upp mellan de församlingar som har sökt bidrag för att bevara och skydda sitt kulturarv.

– Det höga ansökningstrycket från församlingarna visar på stora behov av vård- och underhållsåtgärder i de skyddade kyrkomiljöerna, säger Markus Dahlberg, chef på enheten för kulturarvsstöd i Svenska kyrkan.

Vård och underhåll

Liksom tidigare år prioriteras den långsiktiga planeringen av vård- och underhållsinsatser för att den kyrkoantikvariska ersättningen ska komma till bästa möjliga användning. Övergripande inventering och planering beviljas drygt 11 procent av den fördelade ramen.

Merparten, cirka 82 procent, av stiftens ansökningar rör projekt som relaterar till vårdinsatser. Den slutliga fördelningen av pengarna görs i höst, då stiften beslutar vilka projekt i församlingarna som ska få bidrag.

Den kyrkoantikvariska ersättningen infördes då kyrkan skiljdes från staten år 2000. Parterna kom överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv.

Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Ersättningen som nu är beslutad gäller för nästa år, och i snitt har stiften beviljats 55 procent av ansökt summa. Beslutet kan dock komma att justeras efter riksdagens beslut om budget för 2017.

Av totalt 460 miljoner kronor hamnar 35 700 000 kronor i Skara stift och pengarna ska delas upp mellan de församlingar som har sökt bidrag för att bevara och skydda sitt kulturarv.

– Det höga ansökningstrycket från församlingarna visar på stora behov av vård- och underhållsåtgärder i de skyddade kyrkomiljöerna, säger Markus Dahlberg, chef på enheten för kulturarvsstöd i Svenska kyrkan.

Vård och underhåll

Liksom tidigare år prioriteras den långsiktiga planeringen av vård- och underhållsinsatser för att den kyrkoantikvariska ersättningen ska komma till bästa möjliga användning. Övergripande inventering och planering beviljas drygt 11 procent av den fördelade ramen.

Merparten, cirka 82 procent, av stiftens ansökningar rör projekt som relaterar till vårdinsatser. Den slutliga fördelningen av pengarna görs i höst, då stiften beslutar vilka projekt i församlingarna som ska få bidrag.

Den kyrkoantikvariska ersättningen infördes då kyrkan skiljdes från staten år 2000. Parterna kom överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv.

Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.