27 jul 2016 06:00

27 jul 2016 06:00

Rut minskar i Skövde

STATISTIK: Stagnation i Västra Götaland

Antalet personer som har använt rutavdraget i Skövde minskar under det första halvåret i år jämfört med förra året.

Rutavdraget växer fortfarande i Västra Götaland, men har stagnerat efter ökningen i fjol. Under första halvåret ökar avdraget i 27 av 49 kommuner, visar statistik från Skatteverket som företaget Hemfrid har analyserat.

Skövde hör till de kommuner där antalet personer som har använt rut har minskat. Under första halvåret i år var antalet köpare 2 171, beloppet var 6 384 657 kronor och antalet köpare är en minskning med fem procent.

I hela landet har det samlade rutavdraget ökat med 0,5 procent under första halvåret i år. Den nya statistiken är ett trendbrott i förhållande till de senaste årens kraftiga tillväxt. Motsvarande ökning första halvåret 2015 var 11 procent.

Rutavdraget växer fortfarande i Västra Götaland, men har stagnerat efter ökningen i fjol. Under första halvåret ökar avdraget i 27 av 49 kommuner, visar statistik från Skatteverket som företaget Hemfrid har analyserat.

Skövde hör till de kommuner där antalet personer som har använt rut har minskat. Under första halvåret i år var antalet köpare 2 171, beloppet var 6 384 657 kronor och antalet köpare är en minskning med fem procent.

I hela landet har det samlade rutavdraget ökat med 0,5 procent under första halvåret i år. Den nya statistiken är ett trendbrott i förhållande till de senaste årens kraftiga tillväxt. Motsvarande ökning första halvåret 2015 var 11 procent.