04 aug 2016 06:00

04 aug 2016 06:00

Vill nå högre vattennivå

SKARABORG: Länsstyrelsen avvaktar med en rekommendation

Grundvattennivån i Skaraborg är under den normala, men länsstyrelsen avvaktar.
– Händer det inget inom en vecka lär vi komma med rekommendationer, säger Mats Rydgård vid vattenvårdsenheten.

Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, är grundvattennivåerna i de mindre och de stora magasinen under de normala, som baseras på mätningar sedan 1970-talet, i Skaraborg. Fyllnadsgraden för de små magasinen är låg, inte minst på grund av att det regnat så lite den senaste tiden.

Följer utvecklingen

Länsstyrelsen följer noggrant utvecklingen, främst via SGU och SMHI. I början av juni, då det var torrt och nivåerna i de större vattendragen, bland annat Tidan och Lidan, var låga planerade länsstyrelsen att komma med rekommendationer.

Då blev det regn och nivåerna blev bättre.

Nu börjar nivåerna att sjunka igen och närma sig de gränser som finns, även om de regnskurar som kommer fyller på vattenbestånden.

– Vi funderar på att gå ut med rekommendationer, men avvaktar en vecka, säger Mats Rydgård.

Uppmaning

Rekommendationen är mer en uppmaning till de, utmed de aktuella vattendragen, som inte har tillstånd till bevattning att sluta bevattna. De som har tillstånd får gå ned till det som kallas stoppregeln, som reglerar nivån till då det handlar om förbud.

– Det handlar främst om lantbrukare, men även om bland annat golfbanor och kommuner.

Mats Rydgård betonar att djurlivet tar skada om det är för låg nivå i vattendragen.

– Blir nivån för låg stängs fiskar och andra organismer in i olika fickor, och får det besvärligt.

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret och lär göra inspektioner om rekommendationen blir verklighet nästa vecka.

När det gäller kommunalt vatten är det kommunerna som bestämmer.

Värre på Öland

Öland tillhör de områden som har haft stora problem med grundvattennivåerna under en lång tid. I de stora magasinen var nivån mycket under det normala vid mätningen i juli.

Hårt drabbat

Jordbruket har drabbats hårt. Bara i Mörbylånga kommun, en av två kommuner på Öland, finns det cirka 150-200 bönder och en bonde kan ha cirka 200 kor. En högproducerande mjölkko dricker cirka 150 liter vatten om dagen och en bonde kan behöva cirka en halv tankbil vatten per dag till sina kor.

Länsstyrelsen, LRF och kommunerna kartlade behovet och förberedde för en katastrofplan.

Enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU, är grundvattennivåerna i de mindre och de stora magasinen under de normala, som baseras på mätningar sedan 1970-talet, i Skaraborg. Fyllnadsgraden för de små magasinen är låg, inte minst på grund av att det regnat så lite den senaste tiden.

Följer utvecklingen

Länsstyrelsen följer noggrant utvecklingen, främst via SGU och SMHI. I början av juni, då det var torrt och nivåerna i de större vattendragen, bland annat Tidan och Lidan, var låga planerade länsstyrelsen att komma med rekommendationer.

Då blev det regn och nivåerna blev bättre.

Nu börjar nivåerna att sjunka igen och närma sig de gränser som finns, även om de regnskurar som kommer fyller på vattenbestånden.

– Vi funderar på att gå ut med rekommendationer, men avvaktar en vecka, säger Mats Rydgård.

Uppmaning

Rekommendationen är mer en uppmaning till de, utmed de aktuella vattendragen, som inte har tillstånd till bevattning att sluta bevattna. De som har tillstånd får gå ned till det som kallas stoppregeln, som reglerar nivån till då det handlar om förbud.

– Det handlar främst om lantbrukare, men även om bland annat golfbanor och kommuner.

Mats Rydgård betonar att djurlivet tar skada om det är för låg nivå i vattendragen.

– Blir nivån för låg stängs fiskar och andra organismer in i olika fickor, och får det besvärligt.

Länsstyrelsen har tillsynsansvaret och lär göra inspektioner om rekommendationen blir verklighet nästa vecka.

När det gäller kommunalt vatten är det kommunerna som bestämmer.

Värre på Öland

Öland tillhör de områden som har haft stora problem med grundvattennivåerna under en lång tid. I de stora magasinen var nivån mycket under det normala vid mätningen i juli.

Hårt drabbat

Jordbruket har drabbats hårt. Bara i Mörbylånga kommun, en av två kommuner på Öland, finns det cirka 150-200 bönder och en bonde kan ha cirka 200 kor. En högproducerande mjölkko dricker cirka 150 liter vatten om dagen och en bonde kan behöva cirka en halv tankbil vatten per dag till sina kor.

Länsstyrelsen, LRF och kommunerna kartlade behovet och förberedde för en katastrofplan.