05 aug 2016 16:25

05 aug 2016 16:25

Artrospatient fick vänta länge

IVO

En patient drabbades av problem med händerna. De förvreds och blev allt svårare att använda.

Hon sökte vård hos Närhälsan, Skaraborgs sjukhus och Sahlgrenska i Göteborg, men menade att hon fick vänta för länge på behandling och anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

På grund av väntan blev utgångsläget sämre och operationen misslyckades. Ivo avslutar ärendet och menar att vårdgivarna gjort vad de ska för att utreda och behandla.

Hon sökte vård hos Närhälsan, Skaraborgs sjukhus och Sahlgrenska i Göteborg, men menade att hon fick vänta för länge på behandling och anmälde ärendet till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

På grund av väntan blev utgångsläget sämre och operationen misslyckades. Ivo avslutar ärendet och menar att vårdgivarna gjort vad de ska för att utreda och behandla.