05 aug 2016 06:00

05 aug 2016 06:00

Medelåldern bland föderskorna ökar

SKARABORG

Fler kvinnor över 47 föder barn men i Skaraborg är det ovanligt.

Under 2005 födde 13 kvinnor, som var över 47 år, barn i Sverige.

Under förra året handlade det om 70 vilket var rekord, enligt SVT.

I Skaraborg, eller rättare sagt de som valde att föda på Skaraborgs sjukhus i Skövde, handlade det om två som var 47 år eller äldre som födde barn under 2015. Antalet har varit konstant de senaste åren. 2012 var det också två, liksom 2014. 2013 var ingen över 47 och i år är det en över den åldern som fött.

Risken ökar

Riskerna med en graviditet varierar, men statistiskt ökar de med åldern.

Sannolikheten för missfall eller att barnet har kromosomavvikelser ökar ju äldre föderskan är.

– Vi gör ingen skillnad på ålder utan behandlar de äldre föderskorna som alla andra, säger Ylva Johansson, barnmorska på Skas.

Sophie Graner, överläkare på förlossningen Karolinska sjukhuset till SVT:

– Risken att få problem med blodtrycket, diabetes, en för tidig födsel samt att barnet ska väga mindre ökar.

Olika skäl

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, födde årligen i snitt 1 406 kvinnor över 40 år barn mellan år 1991 och 1995. Mellan 2011 och 2015 handlade det om 2 849 kvinnor per år.

– Jag tror att det är faktorer som att göra klart skolgång, vidareutbildning, känna att man har andra saker som kanske vill göra men som man har svårt att se att man kan göra samtidigt som man är förälder och som man prioriterar, säger Sophie Graner till SVT.

Vanligast

Förra året var det vanligast att den nyblivna mamman var mellan 29 och 31 år, 8 419 nyfödda hade en mamma som fyllde 30 under året. 1915 var den vanligaste åldern för en barnaföderska 27 år.

Mellan 1915 och 2001 var det vanligast att kvinnor i åldersgruppen 25-29 år skaffade barn, sedan 2002 har det varit kvinnor i åldersgruppen 30-34, enligt SCB-statistik.

Under 2005 födde 13 kvinnor, som var över 47 år, barn i Sverige.

Under förra året handlade det om 70 vilket var rekord, enligt SVT.

I Skaraborg, eller rättare sagt de som valde att föda på Skaraborgs sjukhus i Skövde, handlade det om två som var 47 år eller äldre som födde barn under 2015. Antalet har varit konstant de senaste åren. 2012 var det också två, liksom 2014. 2013 var ingen över 47 och i år är det en över den åldern som fött.

Risken ökar

Riskerna med en graviditet varierar, men statistiskt ökar de med åldern.

Sannolikheten för missfall eller att barnet har kromosomavvikelser ökar ju äldre föderskan är.

– Vi gör ingen skillnad på ålder utan behandlar de äldre föderskorna som alla andra, säger Ylva Johansson, barnmorska på Skas.

Sophie Graner, överläkare på förlossningen Karolinska sjukhuset till SVT:

– Risken att få problem med blodtrycket, diabetes, en för tidig födsel samt att barnet ska väga mindre ökar.

Olika skäl

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, födde årligen i snitt 1 406 kvinnor över 40 år barn mellan år 1991 och 1995. Mellan 2011 och 2015 handlade det om 2 849 kvinnor per år.

– Jag tror att det är faktorer som att göra klart skolgång, vidareutbildning, känna att man har andra saker som kanske vill göra men som man har svårt att se att man kan göra samtidigt som man är förälder och som man prioriterar, säger Sophie Graner till SVT.

Vanligast

Förra året var det vanligast att den nyblivna mamman var mellan 29 och 31 år, 8 419 nyfödda hade en mamma som fyllde 30 under året. 1915 var den vanligaste åldern för en barnaföderska 27 år.

Mellan 1915 och 2001 var det vanligast att kvinnor i åldersgruppen 25-29 år skaffade barn, sedan 2002 har det varit kvinnor i åldersgruppen 30-34, enligt SCB-statistik.