08 aug 2016 06:00

16 aug 2016 13:58

Få väljer att föda i hemmet

SKARABORG: "Det är väldigt ovanligt i Skaraborg"

Cirka 115 000 barn föddes i landet förra året.
1-2 promille föddes i hemmen.
– Det är väldigt ovanligt i Skaraborg, säger mödrahälsovårdsöverläkare Anna Trollstad.

I Danmark ökar antalet hemförlossningar och där genomfördes, enligt TT, 1 128 hemmafödslar förra året. I Sverige handlade det om cirka 100 och det är bara två landsting, Västerbotten och Stockholm, som ger ersättning till barnmorskor som utför hemförlossningar.

– Vi ersätter inte en barnmorska som utför en förlossning i någons bostad, och kliniken har inget ansvar för en hemmaförlossning, säger Anna Trollstad.

Förekommer det i Skaraborg?

– Under min tid har jag inte varit med om det. Det har funnits barnmorskor som ställt upp, men nu tror jag inte att det är så.

Vad säger du till någon som vill föda hemma?

– Jag vill avråda generellt från hemförlossning, och absolut avråda från detta vid riskgraviditeter och förstföderskor. Om kvinnan som tidigare haft normala graviditeter och förlossningar har starka önskemål om hemförlossning, måste hon verkligen veta och vara införstådd med vilka risker detta innebär och vilka komplikationer som kan uppstå.

Barnmorskan Ylva Johansson, Skaraborgs sjukhus, säger att hon inte skulle utföra en hemförlossning.

– Jag vill ha tillgång till det vi har på kliniken, hjälpmedel, barnläkare och andra resurser, om det skulle bli en någon komplikation.

Karin Pettersson, Stockholm, är ordförande för landets förlossningsläkargrupp.

– Det vore bättre med mer av olika vårdformer i hemlika miljöer där kvinnorna har tillgång till säkerheten om det händer något, säger hon till DN.

I Danmark ökar antalet hemförlossningar och där genomfördes, enligt TT, 1 128 hemmafödslar förra året. I Sverige handlade det om cirka 100 och det är bara två landsting, Västerbotten och Stockholm, som ger ersättning till barnmorskor som utför hemförlossningar.

– Vi ersätter inte en barnmorska som utför en förlossning i någons bostad, och kliniken har inget ansvar för en hemmaförlossning, säger Anna Trollstad.

Förekommer det i Skaraborg?

– Under min tid har jag inte varit med om det. Det har funnits barnmorskor som ställt upp, men nu tror jag inte att det är så.

Vad säger du till någon som vill föda hemma?

– Jag vill avråda generellt från hemförlossning, och absolut avråda från detta vid riskgraviditeter och förstföderskor. Om kvinnan som tidigare haft normala graviditeter och förlossningar har starka önskemål om hemförlossning, måste hon verkligen veta och vara införstådd med vilka risker detta innebär och vilka komplikationer som kan uppstå.

Barnmorskan Ylva Johansson, Skaraborgs sjukhus, säger att hon inte skulle utföra en hemförlossning.

– Jag vill ha tillgång till det vi har på kliniken, hjälpmedel, barnläkare och andra resurser, om det skulle bli en någon komplikation.

Karin Pettersson, Stockholm, är ordförande för landets förlossningsläkargrupp.

– Det vore bättre med mer av olika vårdformer i hemlika miljöer där kvinnorna har tillgång till säkerheten om det händer något, säger hon till DN.