11 aug 2016 09:24

11 aug 2016 09:24

God tillgång på lingon

SKÖVDE

I Götaland ser det ut att bli ett riktigt bra lingonår medan prognosen är betydligt sämre för landets norra delar.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har nu kommit med årets lingonprognos. Årets tillgång ser ut att bli riktigt usel i norra Norrland och i Svealand, medan Götaland ser ut att få ett bra år.

Mer lingon

Här i Götaland visar prognosen på 20 procent mer lingon än normalt, medan plockarna i norra Norrland endast kan räkna med drygt hälften så mycket lingon jämfört med medelvärdet för perioden 2003–2015.

Nästan lika illa ser det ut för Svealand, där tillgången verkar bli två tredjedelar av ett normalår. I södra Norrland ser det också ut att bli något sämre än normalt.

– Den dåliga tillgången på lingon i Norrland och Svealand kan kanske förklaras med att vädret varit ogynnsamt för lingon under blomningen, säger Jonas Dahlgren, som ansvarar för bärprognoserna vid SLU:s riksskogstaxering.

Bärtätheten varierar mycket och stora lokala variationer förekommer eftersom mängden bär i skogarna påverkas av vädret och andra händelser under ett helt år.

Bra blåbärsår

Även om det verkar bli ett dåligt lingonår i Svealand och Norrland så är det fortfarande Svealand och södra Norrland som har de största tillgångarna i absoluta tal, med nästan dubbelt så mycket bär som i Götaland och över 30 procent mer bär än i norra Norrland.

Prognosen för årets blåbärstillgång presenterades i början av juli och pekade då på ett rekordbra år i Götaland och ett mycket bra år i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland pekade prognosen på nivåer något under normalt.

Nu kan SLU konstatera att prognosen verkar stämma bra men att blåbären i södra Norrland blev 15–20 procent färre än prognosen.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har nu kommit med årets lingonprognos. Årets tillgång ser ut att bli riktigt usel i norra Norrland och i Svealand, medan Götaland ser ut att få ett bra år.

Mer lingon

Här i Götaland visar prognosen på 20 procent mer lingon än normalt, medan plockarna i norra Norrland endast kan räkna med drygt hälften så mycket lingon jämfört med medelvärdet för perioden 2003–2015.

Nästan lika illa ser det ut för Svealand, där tillgången verkar bli två tredjedelar av ett normalår. I södra Norrland ser det också ut att bli något sämre än normalt.

– Den dåliga tillgången på lingon i Norrland och Svealand kan kanske förklaras med att vädret varit ogynnsamt för lingon under blomningen, säger Jonas Dahlgren, som ansvarar för bärprognoserna vid SLU:s riksskogstaxering.

Bärtätheten varierar mycket och stora lokala variationer förekommer eftersom mängden bär i skogarna påverkas av vädret och andra händelser under ett helt år.

Bra blåbärsår

Även om det verkar bli ett dåligt lingonår i Svealand och Norrland så är det fortfarande Svealand och södra Norrland som har de största tillgångarna i absoluta tal, med nästan dubbelt så mycket bär som i Götaland och över 30 procent mer bär än i norra Norrland.

Prognosen för årets blåbärstillgång presenterades i början av juli och pekade då på ett rekordbra år i Götaland och ett mycket bra år i Svealand och södra Norrland. I norra Norrland pekade prognosen på nivåer något under normalt.

Nu kan SLU konstatera att prognosen verkar stämma bra men att blåbären i södra Norrland blev 15–20 procent färre än prognosen.