17 aug 2016 15:32

17 aug 2016 15:32

Färre såld medicin

REGIONEN: Västra Götaland mot strömmen trots ökning för flera läkemedel

Antalet sålda förpackningar av receptbelagd medicin ökar i landet, men Västra Götaland är ett av fyra län som går mot strömmen.

Sedan årsskiftet är medicin till barn under 18 år gratis.

I hela riket såldes 2 283 314 förpackningar med receptbelagd medicin till åldergruppen 0-17 år (2 025 077 invånare) under det första halvåret i år. Under samma tidsperiod 2015 såldes 2 180 836 förpackningar till samma åldersgrupp, som då bestod av 1 985 282 invånare.

Snittmässigt handlar det om en ökning från 1,10 förpackningar per person till 1,18, enligt statistik från e-hälsomyndigheten. Men för Västra Götalands del är det en minskning från 1,08 till 1,07 förpackningar.

Anna Lindhe, apotekare vid regionens enhet för läkemedel och hjälpmedel, känner inte riktigt igen bilden.

– Vår uppfattning är att det ökar, och syftet med reformen var ju att den förskrivna medicinen skulle hämtas ut även om föräldrarna inte har råd. Samtidigt är det för tidigt att göra någon djupare analys.

Enligt statistiken har antalet sålda förpackningar totalt minskat i regionen. Däremot har flera enskilda läkemedel ökat i försäljning under det första halvåret 2016 jämfört med de sex inledande månaderna förra året.

Antalet förpackningar Adhd-mediciner har ökat från 28 634 till 28 967 och sömnmedlen från 3 819 till 7 131 förpackningar. I de grupperna finns bland annat melatonin som används för att hjälpa barn att få tillbaka en normal dygnsrytm efter sömnproblem.

Fler askar med preventivmedel (7 295 under första halvåret 2016) har hämtats ut jämfört med förra året. Allergimedlen har ökat från 29 923 till 38 849, diabetesmedlen från 9 916 till 10 283. Antal sålda antibiotikamedel har ökat från 47 064 till 49 326.

Innan reformen genomfördes hade regionen räknat med att det skulle kosta 60 miljoner per år. Redan i juli hade kostnaden nått den nivån.

Sedan årsskiftet är medicin till barn under 18 år gratis.

I hela riket såldes 2 283 314 förpackningar med receptbelagd medicin till åldergruppen 0-17 år (2 025 077 invånare) under det första halvåret i år. Under samma tidsperiod 2015 såldes 2 180 836 förpackningar till samma åldersgrupp, som då bestod av 1 985 282 invånare.

Snittmässigt handlar det om en ökning från 1,10 förpackningar per person till 1,18, enligt statistik från e-hälsomyndigheten. Men för Västra Götalands del är det en minskning från 1,08 till 1,07 förpackningar.

Anna Lindhe, apotekare vid regionens enhet för läkemedel och hjälpmedel, känner inte riktigt igen bilden.

– Vår uppfattning är att det ökar, och syftet med reformen var ju att den förskrivna medicinen skulle hämtas ut även om föräldrarna inte har råd. Samtidigt är det för tidigt att göra någon djupare analys.

Enligt statistiken har antalet sålda förpackningar totalt minskat i regionen. Däremot har flera enskilda läkemedel ökat i försäljning under det första halvåret 2016 jämfört med de sex inledande månaderna förra året.

Antalet förpackningar Adhd-mediciner har ökat från 28 634 till 28 967 och sömnmedlen från 3 819 till 7 131 förpackningar. I de grupperna finns bland annat melatonin som används för att hjälpa barn att få tillbaka en normal dygnsrytm efter sömnproblem.

Fler askar med preventivmedel (7 295 under första halvåret 2016) har hämtats ut jämfört med förra året. Allergimedlen har ökat från 29 923 till 38 849, diabetesmedlen från 9 916 till 10 283. Antal sålda antibiotikamedel har ökat från 47 064 till 49 326.

Innan reformen genomfördes hade regionen räknat med att det skulle kosta 60 miljoner per år. Redan i juli hade kostnaden nått den nivån.

Sålda förpackningar

2015 2016

Stockh 1,23 1,35

Jönköp 1,03 1,11

Halland 1,08 1,25

VGR 1,08 1,07

Riket 1,10 1,18

Sålda förp/person

Källa: E-hälsomyndigheten