18 aug 2016 14:01

18 aug 2016 14:01

"Det ska inte ske hos oss"

SKARABORG: Läkare och sjuksköterskor jobbade utan legitimation i Örebro

En läkare och sex sjuksköterskor jobbade i Örebro län utan att ha legitimation.
– Det ska inte kunna ske hos oss, säger Marina Olsson, personaldirektör i Västra Götalandsregionen.

Legitimationerna för 7 000 medarbetare i Örebro län kontrollerades. Personalavdelningen upptäckte att sju medarbetare (en läkare och sex sjuksköterskor) saknade legitimation, enligt Vårdfokus. En sjuksköterska hade jobbat i 14 år utan legitimation, en annan i sex år.

Inget fusk

De verkar dock inte ha fuskat till sig yrkestitlarna utan de hade inte begärt ut sina legitimationer från Socialstyrelsen.

Fler landsting har gjort större granskningar. I Kronoberg upptäcktes ingen som inte hade korrekta papper men i Skåne och Blekinge hittades totalt 39 som inte hade legitimation eller ett särskilt förordnande.

Ingen revision

I Västra Götaland har det inte gjorts någon större revision de senaste åren.

Däremot har regionen säkrat upp och skärpt sin rekryteringsordning den senaste tiden.

– Den som anställer ska försäkra sig om att det finns en legitimation, att den inte har återkallats eller att personen är under utredning, säger personaldirektör Marina Olsson och tillägger:

– Ansvaret ligger på den anställande chefen. Det ska inte hända att någon utan legitimation anställs, rutinerna är säkrade men vi kan ju aldrig vara 100-procentigt säkra. Vi följer upp med internkontroller, där vi gör stickprov för att se om rutinerna följs.

Marie Rodert, personalchef på Skaraborgs sjukhus, säger att Skas följer regionens riktlinjer:

– För varje läkare och sjuksköterska som anställs gås allt formellt igenom. De måste lämna in ett underlag, där legitimationen ingår, som styrker kompetensen. Vi har kontroll över att ingen jobbar utan legitimation, där det krävs.

Begär legitimationen

Det är upp till den enskilda att begära sin legitimation hos Socialstyrelsen. Arbetsgivare som vill kontrollera någon medarbetare kan göra det genom att skicka mejl till Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HSOP-registret).

Den som av olika anledningar blir av med sin legitimation, måste ansöka hos Socialstyrelsen för att få tillbaka den.

– Det är Socialstyrelsen som gör bedömningen, säger Marina Olsson.

Hur fungerar det när regionens verksamheter tar in personal från bemanningsföretag?

– I avtalen står det att företaget har ansvar för att kontrollera att det finns giltig legitimation.

Legitimationerna för 7 000 medarbetare i Örebro län kontrollerades. Personalavdelningen upptäckte att sju medarbetare (en läkare och sex sjuksköterskor) saknade legitimation, enligt Vårdfokus. En sjuksköterska hade jobbat i 14 år utan legitimation, en annan i sex år.

Inget fusk

De verkar dock inte ha fuskat till sig yrkestitlarna utan de hade inte begärt ut sina legitimationer från Socialstyrelsen.

Fler landsting har gjort större granskningar. I Kronoberg upptäcktes ingen som inte hade korrekta papper men i Skåne och Blekinge hittades totalt 39 som inte hade legitimation eller ett särskilt förordnande.

Ingen revision

I Västra Götaland har det inte gjorts någon större revision de senaste åren.

Däremot har regionen säkrat upp och skärpt sin rekryteringsordning den senaste tiden.

– Den som anställer ska försäkra sig om att det finns en legitimation, att den inte har återkallats eller att personen är under utredning, säger personaldirektör Marina Olsson och tillägger:

– Ansvaret ligger på den anställande chefen. Det ska inte hända att någon utan legitimation anställs, rutinerna är säkrade men vi kan ju aldrig vara 100-procentigt säkra. Vi följer upp med internkontroller, där vi gör stickprov för att se om rutinerna följs.

Marie Rodert, personalchef på Skaraborgs sjukhus, säger att Skas följer regionens riktlinjer:

– För varje läkare och sjuksköterska som anställs gås allt formellt igenom. De måste lämna in ett underlag, där legitimationen ingår, som styrker kompetensen. Vi har kontroll över att ingen jobbar utan legitimation, där det krävs.

Begär legitimationen

Det är upp till den enskilda att begära sin legitimation hos Socialstyrelsen. Arbetsgivare som vill kontrollera någon medarbetare kan göra det genom att skicka mejl till Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HSOP-registret).

Den som av olika anledningar blir av med sin legitimation, måste ansöka hos Socialstyrelsen för att få tillbaka den.

– Det är Socialstyrelsen som gör bedömningen, säger Marina Olsson.

Hur fungerar det när regionens verksamheter tar in personal från bemanningsföretag?

– I avtalen står det att företaget har ansvar för att kontrollera att det finns giltig legitimation.