22 aug 2016 14:42

22 aug 2016 14:42

Många getingstungna har sökt hjälp

SKARABORG: Ökar tryck på vården

Fler har sökt hjälp för getingstick än förra året.
– Det märks att det är ett getingår, säger Synnöve Alves vid Skaraborgs sjukhus allergicentrum.

Enligt nyhetsbyrån Sirén har betydligt fler än tidigare sökt information om getingstick på 1177 Vårguidens hemsida under sommaren jämfört med 2015. Under några veckor hade webbsidan drygt 20 000 besök. Under motsvarande veckor förra året handlade det om cirka 2 500 besök per vecka.

Dessutom har telefonrådgivningen haft många samtal om insektsbett.

Många stungna

Synnöve Alves, vis Skaraborgs sjukhus allergicentrum, erfarenheter från sommarens arbete bekräftar att antalet stungna patienter har varit – och är – högt.

– Vi har fått många remisser till allergicentrum för utredningar. När jag jobbat på akuten har det kommit patienter som blivit getingstungna under varje pass. Det har varit betydligt mer än normalt, säger Synnöve Alves.

Den milda vintern och varma våren och försommaren gjorde att getingarna förökade sig explosionsartat. Dessutom har det funnits mycket mat för dem. De som spådde att 2016 skulle bli ett getingår fick rätt.

Synnöve Alves betonar att de flesta som blir stungna inte får mer än en lättare lokal reaktion. Oftast är de ofarliga, men i vissa fall är det nödvändigt att kontakta vården.

– Den som får ett getingstick i munnen eller halsen bör söka vård. Det kan svullna upp och patienten kan få stora besvär.

Hon tillägger:

– Därför ska man aldrig dricka läsk eller öl direkt ur en burk. Getingarna lockas av det söta och kryper gärna ned i burken. Det är bättre att hälla upp det man ska dricka i ett glas.

Ibland kan getingens gadd sitta kvar och orsaka stora besvär. Då kan det bli en förstärkt verkan; en del av immunförsvaret blir överaktivt.

En av 100

Omkring en av hundra personer är allergisk mot getingar eller bin, enligt 1177 Vårdguiden. Allvarliga reaktioner på bi- och getingstick är vanligare hos vuxna än hos barn. I Sverige dör i genomsnitt två vuxna personer per år efter en kraftig allergisk reaktion som orsakats av geting- eller bistick.

Enligt nyhetsbyrån Sirén har betydligt fler än tidigare sökt information om getingstick på 1177 Vårguidens hemsida under sommaren jämfört med 2015. Under några veckor hade webbsidan drygt 20 000 besök. Under motsvarande veckor förra året handlade det om cirka 2 500 besök per vecka.

Dessutom har telefonrådgivningen haft många samtal om insektsbett.

Många stungna

Synnöve Alves, vis Skaraborgs sjukhus allergicentrum, erfarenheter från sommarens arbete bekräftar att antalet stungna patienter har varit – och är – högt.

– Vi har fått många remisser till allergicentrum för utredningar. När jag jobbat på akuten har det kommit patienter som blivit getingstungna under varje pass. Det har varit betydligt mer än normalt, säger Synnöve Alves.

Den milda vintern och varma våren och försommaren gjorde att getingarna förökade sig explosionsartat. Dessutom har det funnits mycket mat för dem. De som spådde att 2016 skulle bli ett getingår fick rätt.

Synnöve Alves betonar att de flesta som blir stungna inte får mer än en lättare lokal reaktion. Oftast är de ofarliga, men i vissa fall är det nödvändigt att kontakta vården.

– Den som får ett getingstick i munnen eller halsen bör söka vård. Det kan svullna upp och patienten kan få stora besvär.

Hon tillägger:

– Därför ska man aldrig dricka läsk eller öl direkt ur en burk. Getingarna lockas av det söta och kryper gärna ned i burken. Det är bättre att hälla upp det man ska dricka i ett glas.

Ibland kan getingens gadd sitta kvar och orsaka stora besvär. Då kan det bli en förstärkt verkan; en del av immunförsvaret blir överaktivt.

En av 100

Omkring en av hundra personer är allergisk mot getingar eller bin, enligt 1177 Vårdguiden. Allvarliga reaktioner på bi- och getingstick är vanligare hos vuxna än hos barn. I Sverige dör i genomsnitt två vuxna personer per år efter en kraftig allergisk reaktion som orsakats av geting- eller bistick.