23 aug 2016 14:49

23 aug 2016 14:49

Ökad satsning på vidareutbildning

VÄSTRA GÖTALAND: Sjukvårdspersonalens kompetens ska höjas

Regionen fortsätter satsa på vidareutbildning av undersköterskor och sjuksköterskor.

Personalutskottet ökar satsning på kompetensutveckling av undersköterskor, barnskötare och skötare. Nästa år ska 20 miljoner fördelas mellan de olika förvaltningarna. Summan är fem miljoner högre än under 2016. Pengarna ska gå till prioriterade utbildningar via YH (yrkeshögskolan).

Pengarna kommer att fördelas utifrån förvaltningarnas storlek och under 2017 kommer, utöver tidigare prioriterade yrkesgrupper, de gå pengar till personal inom akutsjukvård, barn- och ungdomsvård och psykiatri.

– Yrkesgruppen är viktig. Vi står inför en uppgiftsväxling inom vården, undersköterskorna kommer att få ta över arbetsuppgifter och det behövs fortbildning, säger Gunilla Levén (M), ordförande i regionstyrelsens personalutskott.

Satsningen på sjuksköterskornas vidareutbildning utökas från 60 till 75 miljoner under nästa år. Det handlar om studier till specialistkompetens inom barn och ungdom, psykiatri, distriktssköterska, medicinsk vård, vård av äldre samt barnmorskeutbildning.

– Det är viktigt att barnmorskorna är med. Det är ingen specialistutbildning utan en egen utbildning, men det är stor brist och vi hoppas att det blir fler som kommer att utbildas.

Den exakta fördelningen, som styrs av förvaltningarnas storlek, bestäms i höst.

Utskottet beslöt att satsa 750 000 kronor på en projektledare för att öka kompetensen hos regionens psykologer.

Personalutskottet ökar satsning på kompetensutveckling av undersköterskor, barnskötare och skötare. Nästa år ska 20 miljoner fördelas mellan de olika förvaltningarna. Summan är fem miljoner högre än under 2016. Pengarna ska gå till prioriterade utbildningar via YH (yrkeshögskolan).

Pengarna kommer att fördelas utifrån förvaltningarnas storlek och under 2017 kommer, utöver tidigare prioriterade yrkesgrupper, de gå pengar till personal inom akutsjukvård, barn- och ungdomsvård och psykiatri.

– Yrkesgruppen är viktig. Vi står inför en uppgiftsväxling inom vården, undersköterskorna kommer att få ta över arbetsuppgifter och det behövs fortbildning, säger Gunilla Levén (M), ordförande i regionstyrelsens personalutskott.

Satsningen på sjuksköterskornas vidareutbildning utökas från 60 till 75 miljoner under nästa år. Det handlar om studier till specialistkompetens inom barn och ungdom, psykiatri, distriktssköterska, medicinsk vård, vård av äldre samt barnmorskeutbildning.

– Det är viktigt att barnmorskorna är med. Det är ingen specialistutbildning utan en egen utbildning, men det är stor brist och vi hoppas att det blir fler som kommer att utbildas.

Den exakta fördelningen, som styrs av förvaltningarnas storlek, bestäms i höst.

Utskottet beslöt att satsa 750 000 kronor på en projektledare för att öka kompetensen hos regionens psykologer.