25 aug 2016 15:47

25 aug 2016 15:48

Flera frågetecken kring ny vårdform

SKARABORG: Riskanalys om mellanvård i Mariestad

Riskanalysen för mellanvårdsavdelningen i Mariestad pekar på flera saker som måste åtgärdas, inte minst tydliggöra det medicinska ansvaret.

I våras togs det beslut om att lägga ned medicinavdelningen i Mariestad, öppna åtta nya platser i Skövde och starta en mellanvårdsavdelning i Mariestad. En riskanalys, som gjordes under ledning av Skaraborgs sjukhus utvecklingsavdelning i somras och som förhandlades fackligt i början av veckan, pekar på flera saker som är oklara.

Det medicinska ansvaret är oklart och patienterna kommer inte att rondas av läkare, utan av sjuksköterskor och undersköterskor. Vidare måste inskrivningskriterier fastställas, en verksamhetsbeskrivning tas fram liksom tydliga rutiner för läkemedelshantering, dokumentation, överflyttning och vården. I analysen betonas det att de framtagna rutinerna måste hinna förankras i verksamheten innan den nya avdelningen öppnas.

Checklista

Eva Sundström, ställföreträdande sjukhusdirektör, säger att de bitarna kommer att fastslås i en checklista.

– Sedan är det upp till varje grupp att förankra det. Det är även viktigt med dialogen med de kommunala sjukvårdsorganisationerna samt primärvården. Mycket av den vård som ska bedrivas på mellanvårdsavdelningen är ju den som senare ska ske i patientens bostad.

Hur är det med det medicinska ansvaret?

– När medicinavdelningen fanns var det inga läkare under helgerna i Mariestad, och nu när det blir en mellanvårdsavdelning blir det ett steg bakåt. Först och främst är det den tidigare behandlande läkaren i Skövde som ska kontaktas. Om patienten försämras ska den in till Skövde för vidare utredning.

Den nya avdelningen kommer även att ta hand om ortopedpatienter. Analysen betonar att det finns en osäkerhet hos personalen i ortopedisk omvårdnad.

– Just nu går personalen bredvid på ortopeden i Skövde. Vi har valt att även ta in ortopedpatienter för att det är en stor grupp och vi vill fylla avdelningen i Mariestad.

Eva Sundström betonar att det var många frågetecken när Skas fick uppdraget med en mellanvårdsavdelning.

– Samtidigt är mellanvården en del i närsjukvårdskonceptet.

Avdelningen skulle ha öppnats den 15 augusti, men datumet blev framflyttat till 5 september.

I våras togs det beslut om att lägga ned medicinavdelningen i Mariestad, öppna åtta nya platser i Skövde och starta en mellanvårdsavdelning i Mariestad. En riskanalys, som gjordes under ledning av Skaraborgs sjukhus utvecklingsavdelning i somras och som förhandlades fackligt i början av veckan, pekar på flera saker som är oklara.

Det medicinska ansvaret är oklart och patienterna kommer inte att rondas av läkare, utan av sjuksköterskor och undersköterskor. Vidare måste inskrivningskriterier fastställas, en verksamhetsbeskrivning tas fram liksom tydliga rutiner för läkemedelshantering, dokumentation, överflyttning och vården. I analysen betonas det att de framtagna rutinerna måste hinna förankras i verksamheten innan den nya avdelningen öppnas.

Checklista

Eva Sundström, ställföreträdande sjukhusdirektör, säger att de bitarna kommer att fastslås i en checklista.

– Sedan är det upp till varje grupp att förankra det. Det är även viktigt med dialogen med de kommunala sjukvårdsorganisationerna samt primärvården. Mycket av den vård som ska bedrivas på mellanvårdsavdelningen är ju den som senare ska ske i patientens bostad.

Hur är det med det medicinska ansvaret?

– När medicinavdelningen fanns var det inga läkare under helgerna i Mariestad, och nu när det blir en mellanvårdsavdelning blir det ett steg bakåt. Först och främst är det den tidigare behandlande läkaren i Skövde som ska kontaktas. Om patienten försämras ska den in till Skövde för vidare utredning.

Den nya avdelningen kommer även att ta hand om ortopedpatienter. Analysen betonar att det finns en osäkerhet hos personalen i ortopedisk omvårdnad.

– Just nu går personalen bredvid på ortopeden i Skövde. Vi har valt att även ta in ortopedpatienter för att det är en stor grupp och vi vill fylla avdelningen i Mariestad.

Eva Sundström betonar att det var många frågetecken när Skas fick uppdraget med en mellanvårdsavdelning.

– Samtidigt är mellanvården en del i närsjukvårdskonceptet.

Avdelningen skulle ha öppnats den 15 augusti, men datumet blev framflyttat till 5 september.