25 aug 2016 06:00

25 aug 2016 06:00

Ny organisation

AMBULANS: Reservation vid förhandling

Ambulansverksamheten vid Skaraborgs sjukhus organiseras om, men facket reserverar sig mot beslutet.

Verksamheten har delats in i fyra, tidigare var det fem, olika delar (Skara/Skövde, Mariestad/Mölltorp/Hova, Lidköping/Vara och Falköping/Tidaholm). Under MBL-förhandlingen reserverade sig Vårdförbundet mot beslutet. Fackförbundet menade att enhetscheferna får ansvar för mer än 10-35 medarbetare och hänvisade till ett beslut av regiondirektören att ingen chef ska ansvar för mer än den numerären.

Verksamhetschefen Hans Hallén:

– Sektionsledarna ska vara ett stöd för enhetscheferna. Sektionsledarna ska jobba deltid med de uppgifterna, vi ser det som ett bra tillfälle för medarbetare som vill prova på nytt. Vi har tänkt oss att rekrytera från vår befintliga personal.

Hallén säger att systemet praktiseras på de akuta medicin- och kirurgvårdsavdelningarna.

– Sektionsledarna är ett bra stöd, men ska en enhetschef göra allt så är 35-gränsen rätt.

Anette Eliasson, Vårdförbundet, har inte nåtts för en kommentar.

Verksamheten har delats in i fyra, tidigare var det fem, olika delar (Skara/Skövde, Mariestad/Mölltorp/Hova, Lidköping/Vara och Falköping/Tidaholm). Under MBL-förhandlingen reserverade sig Vårdförbundet mot beslutet. Fackförbundet menade att enhetscheferna får ansvar för mer än 10-35 medarbetare och hänvisade till ett beslut av regiondirektören att ingen chef ska ansvar för mer än den numerären.

Verksamhetschefen Hans Hallén:

– Sektionsledarna ska vara ett stöd för enhetscheferna. Sektionsledarna ska jobba deltid med de uppgifterna, vi ser det som ett bra tillfälle för medarbetare som vill prova på nytt. Vi har tänkt oss att rekrytera från vår befintliga personal.

Hallén säger att systemet praktiseras på de akuta medicin- och kirurgvårdsavdelningarna.

– Sektionsledarna är ett bra stöd, men ska en enhetschef göra allt så är 35-gränsen rätt.

Anette Eliasson, Vårdförbundet, har inte nåtts för en kommentar.