29 aug 2016 06:00

29 aug 2016 06:00

Fackförbund hotar med anmälan

SKARABORG: Mellanvårdsavdelningen i Mariestad

Fyra fackförbunden är inte enigt med Skaraborgs sjukhus om mellanvårdsplatserna i Mariestad och har lämnat en 13 punkter lång protokollsanteckning.

Efter förra veckans MBL-förhandling om avdelningen i Mariestad lämnade de fyra fackförbunden Kommunal, Läkarföreningen i Skaraborg, Sveriges arbetsterapeuter och Vision kritiska synpunkter i form av en protokollsanteckning.

Listan består av 13 punkter. Facken konstaterar bland annat att det saknas en tydlig projektplan, med mål för utvärdering, uppstart och avslut är inte definierat i tid och projektmål, planeringsfasen har varit för kort, dokumenten om rutinerna är otydliga, ansvarsfördelningen är inte fastställd, bemanningsmixen är oklar och att rutiner kring hemrehab, primärvården, kommuner, närvårdsteam och psykiatrin är oklara.

– Vi tänker främst på arbetsmiljön. Det finns för många oklarheter som skapar oro och stress för våra medlemmar, säger Kommunals Monica Malmkvist.

Hon tillägger:

– Vi får se vad arbetsgivaren gör. Kör verksamheten igång utan att alla frågetecken är uträtade kommer vi att vidta motåtgärder.

Vad då?

– Vi får anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Vårdförbundet, som förhandlade separat om mellanvårdsavdelningen, har just nu inget att erinra mot att verksamheten inleds.

– Våra medlemmar i Mariestad känner sig nöjda hittills, sedan får vi se vad som händer när patienterna kommer och arbetet börjar. Mycket måste ju påbörjas innan vi vet exakt hur det blir, säger Mariette Björk och tillägger:

– Vi har haft en representant i gruppen som gjort riskanalysen. Arbetsgivaren ska ju svara på de frågetecken som dykt upp.

Efter förra veckans MBL-förhandling om avdelningen i Mariestad lämnade de fyra fackförbunden Kommunal, Läkarföreningen i Skaraborg, Sveriges arbetsterapeuter och Vision kritiska synpunkter i form av en protokollsanteckning.

Listan består av 13 punkter. Facken konstaterar bland annat att det saknas en tydlig projektplan, med mål för utvärdering, uppstart och avslut är inte definierat i tid och projektmål, planeringsfasen har varit för kort, dokumenten om rutinerna är otydliga, ansvarsfördelningen är inte fastställd, bemanningsmixen är oklar och att rutiner kring hemrehab, primärvården, kommuner, närvårdsteam och psykiatrin är oklara.

– Vi tänker främst på arbetsmiljön. Det finns för många oklarheter som skapar oro och stress för våra medlemmar, säger Kommunals Monica Malmkvist.

Hon tillägger:

– Vi får se vad arbetsgivaren gör. Kör verksamheten igång utan att alla frågetecken är uträtade kommer vi att vidta motåtgärder.

Vad då?

– Vi får anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Vårdförbundet, som förhandlade separat om mellanvårdsavdelningen, har just nu inget att erinra mot att verksamheten inleds.

– Våra medlemmar i Mariestad känner sig nöjda hittills, sedan får vi se vad som händer när patienterna kommer och arbetet börjar. Mycket måste ju påbörjas innan vi vet exakt hur det blir, säger Mariette Björk och tillägger:

– Vi har haft en representant i gruppen som gjort riskanalysen. Arbetsgivaren ska ju svara på de frågetecken som dykt upp.