29 aug 2016 06:00

29 aug 2016 06:00

Stigande sjukpenningtal

SKARABORG: Trenden fortsätter

Sjukpenningtalet i Skaraborg fortsätter stiga och kvinnor är mer sjukskrivna än män.
– Främst handlar det om kvinnor i den offentliga sektorn, säger Torgny Andersson, områdeschef vid Försäkringskassan.

Under juli 2015 var sjukpenningtalet, antalet dagar per person då alla sjuk- och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer, 12,2 i Skaraborg.

Ett år senare har siffran ökat till 13,2. Det är bara i Tidaholm som siffran går ned. I Tibro (12,4) är siffran oförändrad. Essunga (16,4) ligger högst.

Kvinnorna har det högsta sjukpenningtalet. I Skaraborg var snittet 17,6 under juli, männen hade 9,1 dagar. Enligt Torgny Andersson handlar det främst bland kvinnor i offentlig sektor som får psykisk ohälsa som genererar i långa sjukskrivningar.

För att försöka vända trenden jobbar Försäkringskassan tillsammans med både Skaraborgs sjukhus, som har höga sjukskrivningstal för bland annat Kommunals medlemmar, och kommunerna.

– Vi har olika projekt, men det är viktigt att tidigt se när det finns risk för ohälsa. Inte minst att se hur arbetsplatsförhållandena är utformade och tidigt göra insatser innan arbetstagaren hamnar i en svår situation.

Målet för Västra Götaland är att nå ett sjukpenningtal på 9,9 dagar år 2020.

Under juli 2015 var sjukpenningtalet, antalet dagar per person då alla sjuk- och rehabiliteringspenningdagar under ett år slås ut på alla försäkrade individer, 12,2 i Skaraborg.

Ett år senare har siffran ökat till 13,2. Det är bara i Tidaholm som siffran går ned. I Tibro (12,4) är siffran oförändrad. Essunga (16,4) ligger högst.

Kvinnorna har det högsta sjukpenningtalet. I Skaraborg var snittet 17,6 under juli, männen hade 9,1 dagar. Enligt Torgny Andersson handlar det främst bland kvinnor i offentlig sektor som får psykisk ohälsa som genererar i långa sjukskrivningar.

För att försöka vända trenden jobbar Försäkringskassan tillsammans med både Skaraborgs sjukhus, som har höga sjukskrivningstal för bland annat Kommunals medlemmar, och kommunerna.

– Vi har olika projekt, men det är viktigt att tidigt se när det finns risk för ohälsa. Inte minst att se hur arbetsplatsförhållandena är utformade och tidigt göra insatser innan arbetstagaren hamnar i en svår situation.

Målet för Västra Götaland är att nå ett sjukpenningtal på 9,9 dagar år 2020.

Sjukpenningtal

Kommun Juli-16 Juli-15

Essunga 16,4 12,7

Falköping 11,9 10,9

Gullspång 15,5 13,8

Götene 15,2 14,0

Hjo 13,8 12,2

Karlsborg 14,4 12,7

Lidköping 13,3 12,2

Mariestad 13,8 12,6

Skara 14,7 13,7

Skövde 11,1 10,2

Tibro 12,4 12,4

Tidaholm 13,5 14,0

Töreboda 14,6 13,8

Vara 15,4 13,8

Skaraborg 13,2 12,2

Källa: Försäkringskassan