30 aug 2016 14:44

30 aug 2016 14:44

Ingen ändring av tågplaner

JÄRNVÄG

Alex Bergström (S) och partikollegan Karin Engdahl ville i en motion att regionen snabbt startar arbetet med en elektrifiering av Håkantorp-Lidköping på Kinnekullebanan samt planera för elektrifiering av Lidköping-Gårdsjö, tillsammans med bland andra kommunerna.

Regionstyrelsen nöjde sig med att anse motionen som besvarad.

– Det är ingen ny metod att hjälpas åt med finansieringen, för Skaraborgs skull gäller det att prioritera, säger Bergström besviket.

Regionstyrelsen nöjde sig med att anse motionen som besvarad.

– Det är ingen ny metod att hjälpas åt med finansieringen, för Skaraborgs skull gäller det att prioritera, säger Bergström besviket.