31 aug 2016 09:22

31 aug 2016 09:22

Revisorerna vill ha en ändring

REGIONEN: Kritiserad styrningsmodell

Regionens revisorer har synpunkter på modellen med ägare, beställare och utförare som styr fördelningen av resurserna och vill se en ändring.

Modellen, som går ut på att en nämnd beställer exempelvis vård av en styrelse som utför den, har använts sedan regionen bildades. Den har kritiserats rejält under de senaste åren, in synnerhet då ägaren (regionstyrelsen) gått in och styrt mer.

Revisorerna har sammanställt sina granskningar sedan 2006 och betonar att kritiken ökat genom åren. Kritiken har riktats mot systemets samtliga parter. Inte minst att det är oklart om nämnder och styrelser har de styrmedel som krävs för att uppnå resultatet regionfullmäktige beslutat. Revisorerna vill att regionstyrelsen ska få i uppdrag att ta hänsyn till synpunkterna när den politiska organisationen utvärderas.

– Vi måste fundera över modellen och det finns en rad frågetecken. Den var bra när regionen bildades men nu har ägarna tagit ett större initiativ och beställarna har blivit omsprungna, menar oppositionsrådet Alex Bergström.

Vad tycker du och ditt parti?

– Vi har inte tagit ställning.

Regionrådet Jonas Andersson (L) betonar att ingen tycker att det nuvarande systemet är perfekt.

– Men vad är alternativet. Modellen vi har är den minst dåliga. Om vi har samma politiker som beställer och utför vården kan vi hamna i knepiga lägen, säger han.

Andersson säger att modellen noga kommer att analyseras. Regionen har tagit hjälp av en grupp från Högskolan i Borås som utreder frågan. Deras slutsatser kommer att användas när partierna i regionen tillsammans ska komma överens om hur den politiska organisationen ska se ut nästa mandatperiod.

Modellen, som går ut på att en nämnd beställer exempelvis vård av en styrelse som utför den, har använts sedan regionen bildades. Den har kritiserats rejält under de senaste åren, in synnerhet då ägaren (regionstyrelsen) gått in och styrt mer.

Revisorerna har sammanställt sina granskningar sedan 2006 och betonar att kritiken ökat genom åren. Kritiken har riktats mot systemets samtliga parter. Inte minst att det är oklart om nämnder och styrelser har de styrmedel som krävs för att uppnå resultatet regionfullmäktige beslutat. Revisorerna vill att regionstyrelsen ska få i uppdrag att ta hänsyn till synpunkterna när den politiska organisationen utvärderas.

– Vi måste fundera över modellen och det finns en rad frågetecken. Den var bra när regionen bildades men nu har ägarna tagit ett större initiativ och beställarna har blivit omsprungna, menar oppositionsrådet Alex Bergström.

Vad tycker du och ditt parti?

– Vi har inte tagit ställning.

Regionrådet Jonas Andersson (L) betonar att ingen tycker att det nuvarande systemet är perfekt.

– Men vad är alternativet. Modellen vi har är den minst dåliga. Om vi har samma politiker som beställer och utför vården kan vi hamna i knepiga lägen, säger han.

Andersson säger att modellen noga kommer att analyseras. Regionen har tagit hjälp av en grupp från Högskolan i Borås som utreder frågan. Deras slutsatser kommer att användas när partierna i regionen tillsammans ska komma överens om hur den politiska organisationen ska se ut nästa mandatperiod.