02 sep 2016 10:43

02 sep 2016 10:43

Satsning på psykiatrin

REGIONEN

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens psykiatriberedning har beslutat om fler satsningar nästa år.

22 miljoner ytterligare går till barn- och ungdomspsykiatrin, 15 miljoner går till öppenvård för vuxna med bipolär sjukdom, elva miljoner till regionala specialistpsykiatriska mottagningar för vuxna med tvångssyndrom, åtta miljoner ska förstärka missbruksvården. 19 miljoner avsätts till inrättande av äldrepsykiatriska team, enligt ett pressmeddelande från regionledningen.

22 miljoner ytterligare går till barn- och ungdomspsykiatrin, 15 miljoner går till öppenvård för vuxna med bipolär sjukdom, elva miljoner till regionala specialistpsykiatriska mottagningar för vuxna med tvångssyndrom, åtta miljoner ska förstärka missbruksvården. 19 miljoner avsätts till inrättande av äldrepsykiatriska team, enligt ett pressmeddelande från regionledningen.