02 sep 2016 17:04

02 sep 2016 19:21

Vill se en förändring

SKARABORG: Överläkare varnar för effekterna av det ökade trycket på akuterna

Överläkare Eric Bertholds varnar för att ett ökande antal besökande på akuten påverkar vården av patienter med behov av specialiserad vård och vill ha en omprioritering av resurserna:

– Läkarkåren och sjukvårdspolitikerna måste våga dryfta frågorna med allmänheten.

I en debattartikel menar Eric Bertholds, överläkare vid medicinkliniken på Skaraborgs sjukhus, att patienter med lindriga besvär, som hade handlagts bäst på vårdcentralen, i stället kommer till akuten. Det medför att patienter med svårare sjukdomar riskerar bli lidande och att väntetiderna ökar.

– Det är orimligt och ohållbart, säger Bertholds.

Hur tydliga är undanträngningseffektiva för dina medicinpatienter, när andelen patienter som egentligen bör handläggas i primärvården ökar på akuten?

– De är uppenbara. Inte bara för medicinpatienterna utan inom många specialiteter. När fler läkare placeras på akutmottagningen minskar tiden de kan ägna sig åt kroniskt multisjuka patienter som många gånger kräver specialisthandläggning, exempelvis vid cancer, reumatiska sjukdomar eller hjärt-lungsjukdomar.

Är patientsäkerheten i fara?

– För akutmottagningen visar studier att långa väntetider utgör en patientsäkerhetsrisk. Det är ju därför läkarna skickas från sina avdelningar till akutmottagningen vid patientanhopningar, vilket är synd när många av dessa patienter hade kunnat tas om hand i primärvården. Mera långsiktigt innebär ett fördröjt återbesök för en patient som behandlas med ett tiotal läkemedel en ökad risk för att exempelvis läkemedelsbiverkningar inte upptäcks i tid.

Han är inte främmande för att införa ett remissystem till akuten. Han säger att det visat sig fungera i Norge och några andra länder.

– Under en diskussion i P4 Skaraborg i torsdags uttryckte en primärvårdschef, en verksamhetschef för akutmottagningen och en sjukvårdspolitiker tveksamhet över förslaget om remisstvång. De menade att det skulle innebära att en patient först måste komma till vårdcentralen för att få en remiss och sedan med remissen i handen åka till akutmottagningen. Det antyder att de antingen missat poängen med mitt förslag alternativt inte vill framföra förslag som de är rädda kan uppfattas som impopulära. Tanken är ju, som det står i debattinlägget, att de flesta opåverkade patienter behöver inte komma till akutmottagningen utan kan hanteras av distriktsläkaren.

Måste ändras

Bertholds menar att arbetssättet, både inom primärvården och sjukhusen, måste ändras. I dag får läkarna ägna sig för mycket åt dokumentation och andra administrativa uppgifter.

Det tar tid från patientarbetet och gör vården ineffektiv. Ett annat problem är att ekomomistyrningen överordnas allt.

Den bör dessutom omvärderas, så att den inte fragmenteras till små budgetenheter som ineffektiviserar vården.

– Detta illustreras väl i en insändare i fredagens SLA. En patient rapporterar om svårigheterna att komma fram till vårdcentralens telefonväxel för att förnya ett recept. Samtidigt som läkare instrueras utfärda recept med bara ett uttag så att kostnaden för nästa receptförlängning faller på en annan enhet. Det sparar pengar för den egna enheten men samhällsekonomiskt blir det en ökad kostnad med onödiga extra läkarkontakter och växande telefonköer som hindrar andra patienter med viktigare medicinska ärenden. Det finns nog en stor förbättringspotential i hur vi utnyttjar vårdens begränsade resurser, både på sjukhuset och i primärvården.

I en debattartikel menar Eric Bertholds, överläkare vid medicinkliniken på Skaraborgs sjukhus, att patienter med lindriga besvär, som hade handlagts bäst på vårdcentralen, i stället kommer till akuten. Det medför att patienter med svårare sjukdomar riskerar bli lidande och att väntetiderna ökar.

– Det är orimligt och ohållbart, säger Bertholds.

Hur tydliga är undanträngningseffektiva för dina medicinpatienter, när andelen patienter som egentligen bör handläggas i primärvården ökar på akuten?

– De är uppenbara. Inte bara för medicinpatienterna utan inom många specialiteter. När fler läkare placeras på akutmottagningen minskar tiden de kan ägna sig åt kroniskt multisjuka patienter som många gånger kräver specialisthandläggning, exempelvis vid cancer, reumatiska sjukdomar eller hjärt-lungsjukdomar.

Är patientsäkerheten i fara?

– För akutmottagningen visar studier att långa väntetider utgör en patientsäkerhetsrisk. Det är ju därför läkarna skickas från sina avdelningar till akutmottagningen vid patientanhopningar, vilket är synd när många av dessa patienter hade kunnat tas om hand i primärvården. Mera långsiktigt innebär ett fördröjt återbesök för en patient som behandlas med ett tiotal läkemedel en ökad risk för att exempelvis läkemedelsbiverkningar inte upptäcks i tid.

Han är inte främmande för att införa ett remissystem till akuten. Han säger att det visat sig fungera i Norge och några andra länder.

– Under en diskussion i P4 Skaraborg i torsdags uttryckte en primärvårdschef, en verksamhetschef för akutmottagningen och en sjukvårdspolitiker tveksamhet över förslaget om remisstvång. De menade att det skulle innebära att en patient först måste komma till vårdcentralen för att få en remiss och sedan med remissen i handen åka till akutmottagningen. Det antyder att de antingen missat poängen med mitt förslag alternativt inte vill framföra förslag som de är rädda kan uppfattas som impopulära. Tanken är ju, som det står i debattinlägget, att de flesta opåverkade patienter behöver inte komma till akutmottagningen utan kan hanteras av distriktsläkaren.

Måste ändras

Bertholds menar att arbetssättet, både inom primärvården och sjukhusen, måste ändras. I dag får läkarna ägna sig för mycket åt dokumentation och andra administrativa uppgifter.

Det tar tid från patientarbetet och gör vården ineffektiv. Ett annat problem är att ekomomistyrningen överordnas allt.

Den bör dessutom omvärderas, så att den inte fragmenteras till små budgetenheter som ineffektiviserar vården.

– Detta illustreras väl i en insändare i fredagens SLA. En patient rapporterar om svårigheterna att komma fram till vårdcentralens telefonväxel för att förnya ett recept. Samtidigt som läkare instrueras utfärda recept med bara ett uttag så att kostnaden för nästa receptförlängning faller på en annan enhet. Det sparar pengar för den egna enheten men samhällsekonomiskt blir det en ökad kostnad med onödiga extra läkarkontakter och växande telefonköer som hindrar andra patienter med viktigare medicinska ärenden. Det finns nog en stor förbättringspotential i hur vi utnyttjar vårdens begränsade resurser, både på sjukhuset och i primärvården.