05 sep 2016 06:00

05 sep 2016 06:00

Konkurrensverket vill ha en förklaring

VÄSTRA GÖTALAND: Regionen köpte hyrläkare utan att annonsera

Västra Götalandsregionen köpte hyrläkare för 6,5 miljoner kronor från ett företag utan att annonsera. Nu vill Konkurrensverket ha en förklaring.

Statliga Konkurrensverket upptäckte inköpet av hyrläkare en nättidning (upphandling24). Den skrev om en företagare som levererat stafettläkare till vårdcentraler i Halland, Västra Götaland och privata Bräcke diakoni.

Enligt Skatteverkets utredningar var det ett 40-tal läkare, som misstänks ha muntliga avtal och som fått bruttolön utbetalt utan att skatt eller sociala avgifter betalats in.

Enligt tidningen anlitade regionen företagarens bolag, men utan att ha ramavtal. I stället direktupphandlades stafettläkarna trots att tröskelvärdet för direktupphandling passerats.

Under tre år köptes tjänster av företagaren för 6,5 miljoner kronor. GP skrev om ärendet och regionens projektledare Kathe Mansdorff, sa att regionen befunnit sig i en nödsituation. En direktupphandling var enda alternativet.

Nu vill Konkurrensverket bland annat ha svar på om vilka avtal som ingåtts, hur de slöts och till vilket belopp, om det genomförts ett annonserat upphandlingsförfarande, vilka omständigheter som medfört det gjort undantag och om någon leverantör begärt överprövning.

Senast 22 september vill Konkurrensverket ha svar.

Statliga Konkurrensverket upptäckte inköpet av hyrläkare en nättidning (upphandling24). Den skrev om en företagare som levererat stafettläkare till vårdcentraler i Halland, Västra Götaland och privata Bräcke diakoni.

Enligt Skatteverkets utredningar var det ett 40-tal läkare, som misstänks ha muntliga avtal och som fått bruttolön utbetalt utan att skatt eller sociala avgifter betalats in.

Enligt tidningen anlitade regionen företagarens bolag, men utan att ha ramavtal. I stället direktupphandlades stafettläkarna trots att tröskelvärdet för direktupphandling passerats.

Under tre år köptes tjänster av företagaren för 6,5 miljoner kronor. GP skrev om ärendet och regionens projektledare Kathe Mansdorff, sa att regionen befunnit sig i en nödsituation. En direktupphandling var enda alternativet.

Nu vill Konkurrensverket bland annat ha svar på om vilka avtal som ingåtts, hur de slöts och till vilket belopp, om det genomförts ett annonserat upphandlingsförfarande, vilka omständigheter som medfört det gjort undantag och om någon leverantör begärt överprövning.

Senast 22 september vill Konkurrensverket ha svar.