06 sep 2016 10:36

06 sep 2016 10:36

Regionfullmäktige teckentolkas

REGIONEN: Fyra försök

Regionfullmäktiges sammanträden teckentolkas under en försöksperiod.

Fyra möten (april, maj, juni och september) ingår i försöksperioden. Sammanträdet den 20 september blir det avslutande, innan det blir en utvärdering.

– Då ska vi se hur många som tittat och vilka reaktioner det blivit. Vi kommer att kontrollera med de föreningar vi har kontakt med, säger regionfullmäktiges ordförande Joakim Larsson (MP).

Mötena har filmats och sedan har de teckentolkats i efterhand. Sändningen har lagts ut via internet cirka en vecka efter mötet.

– Det är bättre än att köra direkt. Då går det att reda ut allt som är krångligt, säger Joakim Larsson.

Teckentolkningen utförs av personal från regionförvaltningen Habilitering och hälsa.

Skäligt

Västra Götaland är, via lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, skyldigt att tillhandahålla muntliga och skriftliga kontakter samt beslut på språken finska, meänkieli och samiska.

Slutsatsen är, enligt ett PM från regionens juridiska enhet, att det är skäligt att erbjuda svensk teckentolkning från sammanträden men inget krav.

Regionfullmäktiges öppna sammanträde räknas inte som ett ärende mot en enskild person, och då finns det inget krav på att det heller ska tolkas eller teckentolkas på minoritetsspråken.

Fyra möten (april, maj, juni och september) ingår i försöksperioden. Sammanträdet den 20 september blir det avslutande, innan det blir en utvärdering.

– Då ska vi se hur många som tittat och vilka reaktioner det blivit. Vi kommer att kontrollera med de föreningar vi har kontakt med, säger regionfullmäktiges ordförande Joakim Larsson (MP).

Mötena har filmats och sedan har de teckentolkats i efterhand. Sändningen har lagts ut via internet cirka en vecka efter mötet.

– Det är bättre än att köra direkt. Då går det att reda ut allt som är krångligt, säger Joakim Larsson.

Teckentolkningen utförs av personal från regionförvaltningen Habilitering och hälsa.

Skäligt

Västra Götaland är, via lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, skyldigt att tillhandahålla muntliga och skriftliga kontakter samt beslut på språken finska, meänkieli och samiska.

Slutsatsen är, enligt ett PM från regionens juridiska enhet, att det är skäligt att erbjuda svensk teckentolkning från sammanträden men inget krav.

Regionfullmäktiges öppna sammanträde räknas inte som ett ärende mot en enskild person, och då finns det inget krav på att det heller ska tolkas eller teckentolkas på minoritetsspråken.