08 sep 2016 12:02

08 sep 2016 14:04

Fler klagomål under förra året

VÅRD: Patientnämnden

Antalet klagomål till patientnämnderna ökade i 15 av 21 landsting under 2015 jämfört med året innan. Totalt fick nämnderna ta hand om 34 436 ärenden, vilket var 1 701 fler än 2014.

Av ärenden förra året kom 1 162 från patienter eller anhöriga i Skaraborg. Västra Götaland stod för 5 689 av ärendena och var en av 15 landsting som ökade. Det var cirka 320 klagomål per 100 000 invånare. Sörmland (547 klagomål) och Jönköping låg högst respektive lägst i det avseendet.

– En stor andel av fallen rör brister i bemötande, säger Emilie Karlsson, utredare på IVO, till Nyhetsbyrån Siren.

Elva procent fler

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skriver i sin sammanställning att antalet klagomål inom primärvården ökade med elva procent.

I hela landet handlade 49 procent av anmälningarna om somatisk specialistsjukvård, 28 procent om primärvård, tolv procent om psykiatrisk specialistsjukvård, fyra procent handlade om tandvård och två procent om kommunal vård.

Kvinnor i åldersgruppen 50-59 år stod för tio procent av klagomålen. Klagomålen som kom till Ivo berörde kvinnor (58 procent) i större utsträckning än män (42).

49 procent av klagomålen rörde vård och behandling, två procent omvårdnad, 19 procent kommunikation, tre procent patientjournaler och sekretess, fem procent ekonomi, 13 procent organisation och tillgänglighet, tre procent vårdansvar, fyra procent administrativ hantering och en procent övrigt.

Av ärenden förra året kom 1 162 från patienter eller anhöriga i Skaraborg. Västra Götaland stod för 5 689 av ärendena och var en av 15 landsting som ökade. Det var cirka 320 klagomål per 100 000 invånare. Sörmland (547 klagomål) och Jönköping låg högst respektive lägst i det avseendet.

– En stor andel av fallen rör brister i bemötande, säger Emilie Karlsson, utredare på IVO, till Nyhetsbyrån Siren.

Elva procent fler

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skriver i sin sammanställning att antalet klagomål inom primärvården ökade med elva procent.

I hela landet handlade 49 procent av anmälningarna om somatisk specialistsjukvård, 28 procent om primärvård, tolv procent om psykiatrisk specialistsjukvård, fyra procent handlade om tandvård och två procent om kommunal vård.

Kvinnor i åldersgruppen 50-59 år stod för tio procent av klagomålen. Klagomålen som kom till Ivo berörde kvinnor (58 procent) i större utsträckning än män (42).

49 procent av klagomålen rörde vård och behandling, två procent omvårdnad, 19 procent kommunikation, tre procent patientjournaler och sekretess, fem procent ekonomi, 13 procent organisation och tillgänglighet, tre procent vårdansvar, fyra procent administrativ hantering och en procent övrigt.