08 sep 2016 15:46

08 sep 2016 15:46

Tomma platser på mellanvården

SKARABORG: Frustrerande start för ny vårdform

Mellanvårdsplatserna vid sjukhuset i Mariestads stod tomma under två dagar, men under onsdagen började det komma patienter.

De tolv mellanvårdsplatserna kom till då medicinavdelningen (16 platser) lades ned och åtta nya medicinvårdplatser skapades på Skas i Skövde. I måndags, efter tre veckors fördröjning, öppnades platserna men det kom inga patienter från medicin- eller ortopedavdelningarna i Skövde.

Inte heller i tisdags dök det upp några patienter. Samtidigt var det hårt tryck på medicinavdelningen i Skövde.

– Personalen i Mariestad var frustrerad, vilket jag har full förståelse för, över att inte ha några patienter. Vi kan ju inte ha en tom avdelning, säger verksamhetschef Hans Halén.

Under tisdagen hade sjukhusledningen, chefläkare och berörda verksamhetschefer ett möte som resulterade i att kriterierna för att skrivas in utvidgades. Upptagningsområdet utökades, från att gälla östra och norra Skaraborg till hela Skas område. Avdelningen kan även ta emot utskrivningsklara patienter som ännu inte hunnit vårdplaneras.

– Det kan även handla om patienter som har planerats, men som inte får plats i ett boende förrän om några dagar, säger Hans Halén.

Nyordningen gav resultat och under onsdagen började det komma patienter från Lidköping till avdelningen i Mariestad.

– Nu kommer inte avdelningen att stå tom.

Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden, följer noga utvecklingen.

– Men det är inte vårt ansvar att se till att det blir patienter på avdelningen. Vi får ta en sak i taget, så får vi utvärdera det som hänt.

Hon påminner om de fem arbetsdagar kommunerna har på sig att plocka hem färdigbehandlade patienter från sjukhusen föreslås ändras till tre kalanderdagar.

– Då kan det nog vara ganska bra med de tolv platserna i Mariestad.

Överens

Den första mbl-förhandlingen om mellanvårdsplatserna vid sjkhuset i Mariestad resulterade i en 13 punkter lång protokollsanteckning från Kommunal, Läkarföreningen, Sveriges arbetsterapeuter och Vision. När parterna möttes på nytt hade frågetecknen rätats ut.

– Vi har fått svar på våra frågor. Vi är nöjda men kommer att bevaka frågan. Det är viktigt att arbetsgivaren inte bollar med personalen fram och tillbaka, säger Kommunals Monica Malmkvist.

De tolv mellanvårdsplatserna kom till då medicinavdelningen (16 platser) lades ned och åtta nya medicinvårdplatser skapades på Skas i Skövde. I måndags, efter tre veckors fördröjning, öppnades platserna men det kom inga patienter från medicin- eller ortopedavdelningarna i Skövde.

Inte heller i tisdags dök det upp några patienter. Samtidigt var det hårt tryck på medicinavdelningen i Skövde.

– Personalen i Mariestad var frustrerad, vilket jag har full förståelse för, över att inte ha några patienter. Vi kan ju inte ha en tom avdelning, säger verksamhetschef Hans Halén.

Under tisdagen hade sjukhusledningen, chefläkare och berörda verksamhetschefer ett möte som resulterade i att kriterierna för att skrivas in utvidgades. Upptagningsområdet utökades, från att gälla östra och norra Skaraborg till hela Skas område. Avdelningen kan även ta emot utskrivningsklara patienter som ännu inte hunnit vårdplaneras.

– Det kan även handla om patienter som har planerats, men som inte får plats i ett boende förrän om några dagar, säger Hans Halén.

Nyordningen gav resultat och under onsdagen började det komma patienter från Lidköping till avdelningen i Mariestad.

– Nu kommer inte avdelningen att stå tom.

Gunilla Druve Jansson (C), ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden, följer noga utvecklingen.

– Men det är inte vårt ansvar att se till att det blir patienter på avdelningen. Vi får ta en sak i taget, så får vi utvärdera det som hänt.

Hon påminner om de fem arbetsdagar kommunerna har på sig att plocka hem färdigbehandlade patienter från sjukhusen föreslås ändras till tre kalanderdagar.

– Då kan det nog vara ganska bra med de tolv platserna i Mariestad.

Överens

Den första mbl-förhandlingen om mellanvårdsplatserna vid sjkhuset i Mariestad resulterade i en 13 punkter lång protokollsanteckning från Kommunal, Läkarföreningen, Sveriges arbetsterapeuter och Vision. När parterna möttes på nytt hade frågetecknen rätats ut.

– Vi har fått svar på våra frågor. Vi är nöjda men kommer att bevaka frågan. Det är viktigt att arbetsgivaren inte bollar med personalen fram och tillbaka, säger Kommunals Monica Malmkvist.