09 sep 2016 13:20

09 sep 2016 13:20

Okunskap i styrelsen

SKARABORG: Kände inte till mål och avsikt

Hälften av Skaraborgs kommunalförbunds ledamöter känner inte till om styrelsearbetet återspeglar ägarnas mål och avsikt med förbundet.

91 procent av de 15 styrelseledamöterna och lika många ersättarna i kommunalförbundet svarade på en enkät om styrelsens arbete och funktion.

Cirka 50 procent svarade ”vet inte” på frågan om styrelsearbetet återspeglar ägarens mål och avsikten med förbundet. Samma svar blev det på frågan om styrelsearbetet är effektivt.

– Vi vet inte vad som ligger bakom, men det är en omfattande verksamhet, det är svårt att som styrelseledamot ha grepp på allt, säger styrelseordförande Katarina Jonsson (M).

Under fredagens styrelsemöte togs beslut om att ägna en del av sammanträdet den 21 oktober åt frågan. Då ska bland annat enkäten analyseras mer, förbundets styrkor och svagheter ventileras, liksom mål och medel.

– Ofta hamnar vi i en svår balansgång, vi prioriterar vi de dagsaktuella frågorna kontra de som gäller om tio år, säger Katarina Jonsson.

Överskott

Delårsrapporten per juli visade på ett överskott på 602 000 kronor. Budgeten låg på 15 000 kronor men personalvakanser och ”god ekonomisk medvetenhet” ligger bakom skillnaden.

Förbundet räknar med att vakanserna blir bemannade under 2017. Lönerevisionen beräknas innebära en kostnadsökning på 270 000 kronor, men invånarantalet spås öka vilket gör att förbundets medlemavgifter ökar. Styrelsen beslöt om att höja medlemsavgiften med en krona per invånare till totalt 41,25 kronor.

91 procent av de 15 styrelseledamöterna och lika många ersättarna i kommunalförbundet svarade på en enkät om styrelsens arbete och funktion.

Cirka 50 procent svarade ”vet inte” på frågan om styrelsearbetet återspeglar ägarens mål och avsikten med förbundet. Samma svar blev det på frågan om styrelsearbetet är effektivt.

– Vi vet inte vad som ligger bakom, men det är en omfattande verksamhet, det är svårt att som styrelseledamot ha grepp på allt, säger styrelseordförande Katarina Jonsson (M).

Under fredagens styrelsemöte togs beslut om att ägna en del av sammanträdet den 21 oktober åt frågan. Då ska bland annat enkäten analyseras mer, förbundets styrkor och svagheter ventileras, liksom mål och medel.

– Ofta hamnar vi i en svår balansgång, vi prioriterar vi de dagsaktuella frågorna kontra de som gäller om tio år, säger Katarina Jonsson.

Överskott

Delårsrapporten per juli visade på ett överskott på 602 000 kronor. Budgeten låg på 15 000 kronor men personalvakanser och ”god ekonomisk medvetenhet” ligger bakom skillnaden.

Förbundet räknar med att vakanserna blir bemannade under 2017. Lönerevisionen beräknas innebära en kostnadsökning på 270 000 kronor, men invånarantalet spås öka vilket gör att förbundets medlemavgifter ökar. Styrelsen beslöt om att höja medlemsavgiften med en krona per invånare till totalt 41,25 kronor.