09 sep 2016 16:26

09 sep 2016 16:26

Överläkare påpekade tidigt problemen

SKARABORG: Svårt att belägga mellanvårdsplatser

Överläkare Eric Bertholds på Skaraborgs sjukhus är inte förvånad över att det är svårt att belägga mellanvårdsplatserna på sjukhuset i Mariestad:
– Det påpekade vi vid ett riskanalysmöte i början av augusti.

Mellanvårdsplatserna på sjukhuset i Mariestad öppnades i veckan. I början stod avdelningen tom, men under slutet av veckan dök det upp några få patienter på den fullt bemannade avdelningen.

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden, menade i SLA att det inte är nämndens ansvar att skicka patienter till avdelningen.

Eric Bertholds, överläkare på medicinkliniken på Skas i Skövde, menar att förslaget att öppna avdelningen kom varken från professionen eller sjukhusledningen.

– Den 2 augusti kallades jag till ett riskanalysmöte med en grupp läkare som påpekade för sjukhusledningen hur svårt de skulle bli att belägga mellanvårdsplatserna, med bibehållen patientsäkerhet och vårdkvalitet. För att inte tala om de stackars patienterna som först skulle vårdas på medicinvårdsakuten (mava) i Skövde, sedan flyttas till en vårdavdelning i Skövde och sedan några dagar till mellanvårdsavdelningen i Mariestad innan man slutligen överflyttades ytterligare en gång till en korttidsplats i Falköping eller Grästorp eller var man nu bor. Tanken är ju att patienter från hela Skaraborg skall vårdas där.

Större ekonomiskt gap

Förra veckan skrev Eric Bertholds, i en debattartikel, om vikten av öppna prioriteringar. Han betonade att sjukvårdens möjligheter och befolkningens behov ökar snabbare än den ekonomiska tillväxten, gapet blir bara större och större. Läkarkåren och beslutsfattarna måste våga diskutera frågorna med allmänheten så att det kan bli öppna och i demokratisk ordning beslutade prioriteringar.

– Jag har förståelse för att befolkningen i Mariestad vill behålla sin avdelning och sitt sjukhus. Men jag tror också att Mariestadsborna lättare skulle acceptera nedläggning om de fick det ärliga beskedet att detta i ett helhetsperspektiv leder till bättre vård på Skaraborgs sjukhus, säger Bertholds.

Mellanvårdsplatserna på sjukhuset i Mariestad öppnades i veckan. I början stod avdelningen tom, men under slutet av veckan dök det upp några få patienter på den fullt bemannade avdelningen.

Gunilla Druve Jansson (C) ordförande i östra hälso- och sjukvårdsnämnden, menade i SLA att det inte är nämndens ansvar att skicka patienter till avdelningen.

Eric Bertholds, överläkare på medicinkliniken på Skas i Skövde, menar att förslaget att öppna avdelningen kom varken från professionen eller sjukhusledningen.

– Den 2 augusti kallades jag till ett riskanalysmöte med en grupp läkare som påpekade för sjukhusledningen hur svårt de skulle bli att belägga mellanvårdsplatserna, med bibehållen patientsäkerhet och vårdkvalitet. För att inte tala om de stackars patienterna som först skulle vårdas på medicinvårdsakuten (mava) i Skövde, sedan flyttas till en vårdavdelning i Skövde och sedan några dagar till mellanvårdsavdelningen i Mariestad innan man slutligen överflyttades ytterligare en gång till en korttidsplats i Falköping eller Grästorp eller var man nu bor. Tanken är ju att patienter från hela Skaraborg skall vårdas där.

Större ekonomiskt gap

Förra veckan skrev Eric Bertholds, i en debattartikel, om vikten av öppna prioriteringar. Han betonade att sjukvårdens möjligheter och befolkningens behov ökar snabbare än den ekonomiska tillväxten, gapet blir bara större och större. Läkarkåren och beslutsfattarna måste våga diskutera frågorna med allmänheten så att det kan bli öppna och i demokratisk ordning beslutade prioriteringar.

– Jag har förståelse för att befolkningen i Mariestad vill behålla sin avdelning och sitt sjukhus. Men jag tror också att Mariestadsborna lättare skulle acceptera nedläggning om de fick det ärliga beskedet att detta i ett helhetsperspektiv leder till bättre vård på Skaraborgs sjukhus, säger Bertholds.