12 sep 2016 06:00

12 sep 2016 06:00

"Västtrafiks resenärer ska inte behöva lida"

VÄSTTRAFIK: Spårvagnsstrul

Strul med italienska spårvagnar i Göteborg kan drabba hela regionen.
– Men Västtrafiks resenärer ska inte behöva lida, säger Alex Bergström (S), vice ordförande i Västtrafiks styrelse.

Spårvagnsbolaget Ansaldobreda levererade sparvagnar till Göteborg. Missnöjet med spårvagnarna var stort, liksom ett avtal om rostsaneringar som bolaget skulle genomföra. Bara 40 och 65 spårvagnar är i trafik, avtalet om sanering är hävt och nu väntar en strid i skiljenämnden.

Att vända sig dit var ett gemensamt beslut av Göteborgs stad och Västtrafik.

Alex Bergström säger att Göteborg och Västtrafik förgäves försökt hitta ett sätt att förlikas.

– Italienarna är tuffa, vi visste att det här skulle komma och det handlar mycket om taktik.

Avgörande nästa år

Avgörandet väntas komma i april nästa år. Det italienska bolaget, som menar att de fel som upptäcks på vagnarna i Göteborg beror på att underhållet inte skötts, kräver upp till 650 miljoner kronor.

Förlorar Göteborg kommer det även att drabba Västtrafik, som ägs till 100 procent av regionen.

– Vi är överens om att dela kostnaden. Västtrafik har redan höga kostnader för att vi inte kan köra den trafik vi önskar på grund av brist på spårvagnar, säger Alex Bergström.

Är det aktuellt med prishöjningar om Göteborgs stad förlorar i skiljenämnden?

– Nej, det blir inte Västtrafik som kommer att få ta förlusten utan den kommer att drabba ägaren (regionen).

Han menar att Göteborgs stad har en hemläxa, oavsett hur det slutar i skiljedomstolen.

– Den billigaste lösningen kanske inte alltid är den bästa.

Spårvagnsbolaget Ansaldobreda levererade sparvagnar till Göteborg. Missnöjet med spårvagnarna var stort, liksom ett avtal om rostsaneringar som bolaget skulle genomföra. Bara 40 och 65 spårvagnar är i trafik, avtalet om sanering är hävt och nu väntar en strid i skiljenämnden.

Att vända sig dit var ett gemensamt beslut av Göteborgs stad och Västtrafik.

Alex Bergström säger att Göteborg och Västtrafik förgäves försökt hitta ett sätt att förlikas.

– Italienarna är tuffa, vi visste att det här skulle komma och det handlar mycket om taktik.

Avgörande nästa år

Avgörandet väntas komma i april nästa år. Det italienska bolaget, som menar att de fel som upptäcks på vagnarna i Göteborg beror på att underhållet inte skötts, kräver upp till 650 miljoner kronor.

Förlorar Göteborg kommer det även att drabba Västtrafik, som ägs till 100 procent av regionen.

– Vi är överens om att dela kostnaden. Västtrafik har redan höga kostnader för att vi inte kan köra den trafik vi önskar på grund av brist på spårvagnar, säger Alex Bergström.

Är det aktuellt med prishöjningar om Göteborgs stad förlorar i skiljenämnden?

– Nej, det blir inte Västtrafik som kommer att få ta förlusten utan den kommer att drabba ägaren (regionen).

Han menar att Göteborgs stad har en hemläxa, oavsett hur det slutar i skiljedomstolen.

– Den billigaste lösningen kanske inte alltid är den bästa.