15 sep 2016 09:48

15 sep 2016 09:48

"Viktigt för Skaraborg"

INFRSTRUKTUR: S vill skynda på elektrifiering av Kinnekullebanan

Nästa rond om en elektrifiering av Kinnekullebanan går i regionfullmäktige.
– Det är jätteviktigt för Skaraborgs utveckling, säger regionrådet Alex Bergström (S).

Tillsammans med partikollegan Karin Engdahl har Bergström skrivit en motion en mötesstation vid Grohed (Bohusbanan) samt elektrifiering av Kinnekullebanan.

Duon vill att regionen, tillsammans med Trafikverket, med medel från den regionala planen samt andra finansiärer skyndsamt starta arbetet med en elektrifiering av etapp 1 (Håkantorp-Lidköping). Gällande etapp 2 (Lidköping-Gårdsjö) vill Bergström och Engdahl att planeringen inleds.

I motionssvaret, som kom från regionutvecklingsnämnden, hänvisas bland annat till den regionala målbilden Tåg 2035 och att Trafikverket genomför ett antal utredningar och åtgärdsvalsstudier. I dem ingår bland annat mötesstationen i Grohed och elektrifieringen av Kinnekullebanan. I Tåg 2035 anges att etapp 1 ska elektrifieras 2020 och etapp 2 år 2035.

– Vi var väldigt nära att få med elektrifieringen i planen under den förra mandatperioden. Varför försöker vi inte hitta medel för att elektrifiera, kommunerna är intresserade och alla inser hur betydelsefullt det är, säger Alex Bergström.

I förslaget till motionssvar menar regionstyrelsen att motionen är besvarad, då det pågår insatser och att förslagen är planerade att utföras enligt ordningen i den regionala transportinfrastrukturplanen.

RF-fråga

Motionen kommer att behandlas under tisdagens regionfullmäktige och Bergström lyfter fram Kinnekullebanans betydelse för Skaraborg.

– Via en elektrifierad bana öppnar vi för en större möjligheter att arbets- och studiependla med tåg. Då blir det möjligt att pendla till Göteborg. Dessutom blir restiden till Örebro betydligt kortare.

Ulf Eriksson (C), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, betonar att Kinnekullebanan är ett nationellt ansvar men att regionen är en viktig påtryckare.

– Vi har en grupp, med representanter från kommunerna och regionen, som ska komma med förslag och ha en dialog med Trafikverket. Förebilden är jobbet med E20. Men i det fallet fanns det en statlig grund som vi ansåg vara för liten. Här finns det inga sådana pengar i den nuvarande planen, säger Eriksson.

Han tillägger:

– Motionen behandlar bara två delar av våra länsjärnvägar. Vi vill få med alla, situationen för hela järnvägsnätet är akut och med tanke på Trafikverkets senaste rapport bör vi nog även räkna in stambanan.

Tillsammans med partikollegan Karin Engdahl har Bergström skrivit en motion en mötesstation vid Grohed (Bohusbanan) samt elektrifiering av Kinnekullebanan.

Duon vill att regionen, tillsammans med Trafikverket, med medel från den regionala planen samt andra finansiärer skyndsamt starta arbetet med en elektrifiering av etapp 1 (Håkantorp-Lidköping). Gällande etapp 2 (Lidköping-Gårdsjö) vill Bergström och Engdahl att planeringen inleds.

I motionssvaret, som kom från regionutvecklingsnämnden, hänvisas bland annat till den regionala målbilden Tåg 2035 och att Trafikverket genomför ett antal utredningar och åtgärdsvalsstudier. I dem ingår bland annat mötesstationen i Grohed och elektrifieringen av Kinnekullebanan. I Tåg 2035 anges att etapp 1 ska elektrifieras 2020 och etapp 2 år 2035.

– Vi var väldigt nära att få med elektrifieringen i planen under den förra mandatperioden. Varför försöker vi inte hitta medel för att elektrifiera, kommunerna är intresserade och alla inser hur betydelsefullt det är, säger Alex Bergström.

I förslaget till motionssvar menar regionstyrelsen att motionen är besvarad, då det pågår insatser och att förslagen är planerade att utföras enligt ordningen i den regionala transportinfrastrukturplanen.

RF-fråga

Motionen kommer att behandlas under tisdagens regionfullmäktige och Bergström lyfter fram Kinnekullebanans betydelse för Skaraborg.

– Via en elektrifierad bana öppnar vi för en större möjligheter att arbets- och studiependla med tåg. Då blir det möjligt att pendla till Göteborg. Dessutom blir restiden till Örebro betydligt kortare.

Ulf Eriksson (C), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, betonar att Kinnekullebanan är ett nationellt ansvar men att regionen är en viktig påtryckare.

– Vi har en grupp, med representanter från kommunerna och regionen, som ska komma med förslag och ha en dialog med Trafikverket. Förebilden är jobbet med E20. Men i det fallet fanns det en statlig grund som vi ansåg vara för liten. Här finns det inga sådana pengar i den nuvarande planen, säger Eriksson.

Han tillägger:

– Motionen behandlar bara två delar av våra länsjärnvägar. Vi vill få med alla, situationen för hela järnvägsnätet är akut och med tanke på Trafikverkets senaste rapport bör vi nog även räkna in stambanan.