19 sep 2016 06:00

19 sep 2016 06:00

"Vi måste göra något"

SKARABORG: Psykiatrin lockar med extra ersättning för heldygnsvården

Psykiatrins heldygnsvård söker sjuksköterskor. Via ett lönetillägg på 3 000 kronor har det blivit fler sökande.
– Vi måste göra något för att rekrytera, säger verksamhetschefen Jane Johansson

Redan i dag har vuxenpsykiatrin sju sjuksköterskor från bemanningsföretag i organisationen. Det finns cirka 15 vakanser och kompetensbristen får konsekvenser.

– Vi har inte kunnat öppna beroendeavdelningens 14 platser efter semestern, på grund av bristen, säger Jane Johansson.

Tre lax till

För att locka extra fick psykiatrin tillstånd att ge sjuksköterskor, inklusive nyanställda, ett tillägg på 3 000 kronor i månaden mellan 1 september i år och sista februari nästa år. Åtgärden har gett resultat.

– Vi har sex sökande. Ansökningarna har trillat in efter hand, säger Jane Johansson.

Vårdförbundet, som organiserar sjuksköterskorna, har ingen åsikt om tillägget eftersom det, precis som med tillägget som betalas ut till vissa grupper under sommaren, handlar om en överenskommelse mellan arbetsgivaren och individen.

– Men det gäller att behålla de sjuksköterskor som finns och locka nya, men tillägget borde vara permanent, säger Vårdförbundets Kerstin Forsberg Angshed.

Hon tillägger att dialogen med arbetsgivaren är konstruktiv.

– De lyssnar på de förslag och möjligheter som finns.

Jane Johansson:

– Vi diskuterar arbetstidsmått, schemamodeller och många andra saker. Det gäller att hitta det som attraherar.

Jane Johansson menar att psykiatrin är på rätt väg, efter att ha varit i en svår situation för några år sedan. Från och med september är hyrläkarna utfasade. Hon säger att en egen läkargrupp är något nödvändigt i jobbet att utveckla verksamheten.

– Det är avgörande för psykiatrins utveckling. Vi har ett gott engagemang i läkargruppen, god tillgång på ST-läkare och det finns intresse bland AT-läkarna.

Personalen får en gång i månaden lämna in en enkät där bland annat arbetsmiljön betygsätts på en skala mellan ett till fyra. Snittet går uppåt och i maj var det 3,04.

– Arbetsbelastning och tid för reflektion får de lägsta siffrorna.

Sjukfrånvaron sjunker stadigt. För några år sedan låg den på drygt elva procent, verksamhetens mål är åtta och under maj handlade det om 8,05. I juli var det 7,33.

– Det är alltid lägre under sommaren, men vi har jobbat hårt med frågan. Bland annat vet cheferna hur de ska agera och stötta sina medarbetare när de får det tufft.

Fortfarande brist

Däremot är det fortfarande brist på psykologer vilket bland annat medför att öppenvårdens utredningar fördröjs.

– Det finns fortfarande de som stått i kö för utredning några år.

Vad kan ni göra?

– Dels köper vi utredningar, dels tittar vi på andra lösningar. Bland annat måste vi se över remissflödet; de måste komma från rätt vårdnivå så att patienten är korrekt utredd, inte minst för somatiska sjukdomar, innan vi får remissen.

Redan i dag har vuxenpsykiatrin sju sjuksköterskor från bemanningsföretag i organisationen. Det finns cirka 15 vakanser och kompetensbristen får konsekvenser.

– Vi har inte kunnat öppna beroendeavdelningens 14 platser efter semestern, på grund av bristen, säger Jane Johansson.

Tre lax till

För att locka extra fick psykiatrin tillstånd att ge sjuksköterskor, inklusive nyanställda, ett tillägg på 3 000 kronor i månaden mellan 1 september i år och sista februari nästa år. Åtgärden har gett resultat.

– Vi har sex sökande. Ansökningarna har trillat in efter hand, säger Jane Johansson.

Vårdförbundet, som organiserar sjuksköterskorna, har ingen åsikt om tillägget eftersom det, precis som med tillägget som betalas ut till vissa grupper under sommaren, handlar om en överenskommelse mellan arbetsgivaren och individen.

– Men det gäller att behålla de sjuksköterskor som finns och locka nya, men tillägget borde vara permanent, säger Vårdförbundets Kerstin Forsberg Angshed.

Hon tillägger att dialogen med arbetsgivaren är konstruktiv.

– De lyssnar på de förslag och möjligheter som finns.

Jane Johansson:

– Vi diskuterar arbetstidsmått, schemamodeller och många andra saker. Det gäller att hitta det som attraherar.

Jane Johansson menar att psykiatrin är på rätt väg, efter att ha varit i en svår situation för några år sedan. Från och med september är hyrläkarna utfasade. Hon säger att en egen läkargrupp är något nödvändigt i jobbet att utveckla verksamheten.

– Det är avgörande för psykiatrins utveckling. Vi har ett gott engagemang i läkargruppen, god tillgång på ST-läkare och det finns intresse bland AT-läkarna.

Personalen får en gång i månaden lämna in en enkät där bland annat arbetsmiljön betygsätts på en skala mellan ett till fyra. Snittet går uppåt och i maj var det 3,04.

– Arbetsbelastning och tid för reflektion får de lägsta siffrorna.

Sjukfrånvaron sjunker stadigt. För några år sedan låg den på drygt elva procent, verksamhetens mål är åtta och under maj handlade det om 8,05. I juli var det 7,33.

– Det är alltid lägre under sommaren, men vi har jobbat hårt med frågan. Bland annat vet cheferna hur de ska agera och stötta sina medarbetare när de får det tufft.

Fortfarande brist

Däremot är det fortfarande brist på psykologer vilket bland annat medför att öppenvårdens utredningar fördröjs.

– Det finns fortfarande de som stått i kö för utredning några år.

Vad kan ni göra?

– Dels köper vi utredningar, dels tittar vi på andra lösningar. Bland annat måste vi se över remissflödet; de måste komma från rätt vårdnivå så att patienten är korrekt utredd, inte minst för somatiska sjukdomar, innan vi får remissen.