26 sep 2016 13:39

26 sep 2016 13:39

Politiker vill ha gårdsförsäljning

ALKOHOL

Riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) motionerar om gårdsförsäljning av alkohol.

För tillfället är det allmän motionsperiod i riksdagen. Då passar skaraborgsmoderaten på att lämna in en motion om att lantrbrukarna ska få sälja alkohol direkt till konsumenterna.

– En del av utvecklingen av att förädla och utveckla Sverige är gårdsförsäljning av öl, vin och cider, därför måste vi förenkla i stället för som regeringen försvåra för svenska producenter på landsbygden, säger hon i ett pressmeddelande.

Bakom motionen står också Christer Nylander (L) och Ulrika Carlsson (C).

Enligt Widegrens uppgifter, som hon hämtat från LRF och Gårdsnära, är fler än 4 000 företag verksamma inom någon form av gårdsnära livsmedelsproduktion på den svenska landsbygden.

– Genom att tillåta en reglerad gårdsförsäljning av lokalproducerad alkoholaltiga drycker, skulle bättre förutsättningar för såväl de enskilda producenter som för besöksnäring skapas, avslutar Widegren.

För tillfället är det allmän motionsperiod i riksdagen. Då passar skaraborgsmoderaten på att lämna in en motion om att lantrbrukarna ska få sälja alkohol direkt till konsumenterna.

– En del av utvecklingen av att förädla och utveckla Sverige är gårdsförsäljning av öl, vin och cider, därför måste vi förenkla i stället för som regeringen försvåra för svenska producenter på landsbygden, säger hon i ett pressmeddelande.

Bakom motionen står också Christer Nylander (L) och Ulrika Carlsson (C).

Enligt Widegrens uppgifter, som hon hämtat från LRF och Gårdsnära, är fler än 4 000 företag verksamma inom någon form av gårdsnära livsmedelsproduktion på den svenska landsbygden.

– Genom att tillåta en reglerad gårdsförsäljning av lokalproducerad alkoholaltiga drycker, skulle bättre förutsättningar för såväl de enskilda producenter som för besöksnäring skapas, avslutar Widegren.