27 sep 2016 19:37

27 sep 2016 19:37

Ortopeden får kritik av Ivo

SJUKVÅRD

En patient på ortopeden på Skaraborgs sjukhus får rätt då Ivo kritiserar vården av patienten i samband med en handledsfraktur.

Man menar att det inte var i enlighet med sakkunnig och omsorgsfull vård att förbigå den successiva försämringen av skadan.

Patientens brutna handled blev gipsad, trots att frakturen redan från början bedömdes som ett möjligt operationsfall. Efter några månader visade det sig att leden var felläkt och patienten uppger att hen blev hänvisad till flera vårdinrättningar utan att få hjälp inom ramen för vårdgarantin.

Ivo har dock inga synpunkter på väntetiden eller vårdgarantin. Det Ivo kritiserar handlar om att man vid en röntgenundersökning en vecka efter skadetillfället noterade problemen men att det inte ledde till några åtgärder.

Man menar att det inte var i enlighet med sakkunnig och omsorgsfull vård att förbigå den successiva försämringen av skadan.

Patientens brutna handled blev gipsad, trots att frakturen redan från början bedömdes som ett möjligt operationsfall. Efter några månader visade det sig att leden var felläkt och patienten uppger att hen blev hänvisad till flera vårdinrättningar utan att få hjälp inom ramen för vårdgarantin.

Ivo har dock inga synpunkter på väntetiden eller vårdgarantin. Det Ivo kritiserar handlar om att man vid en röntgenundersökning en vecka efter skadetillfället noterade problemen men att det inte ledde till några åtgärder.