28 sep 2016 16:20

28 sep 2016 16:20

31 miljoner till Skas akutmottagningar

SJUKVÅRD: Flerårig satsning fortsätter – ”en besvikelse hittills”

Skaraborgs sjukhus får nästa år över 30 miljoner kronor för satsning på akutsjukvården.
– Det finns en viss besvikelse att effekten av satsningen inte varit större tidigare, säger Jonas Andersson (L), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse.

Satsningen på akutsjukvården i Västra Götaland startade 2015 när man fördelade anslag på 100 miljoner kronor. För 2016 var motsvarande summa 150 miljoner och nu för 2017 satsar man 200 miljoner.

Av dessa går 31,64 miljoner kronor till Skaraborgs sjukhus och akutmottagningarna i Skövde och Lidköping.

Målet som akutsjukhusen satt upp är att 90 % av patienterna ska ha en vistelsetid om max fyra timmar. Ett mål som man har svårt att nå.

– Det är en viss besvikelse att de 150 miljonerna som delats ut 2016 inte har fått större effekt, säger Jonas Andersson.

Skaraborgs sjukhus är dock som Andersson uttrycker det ”bäst i klassen”.

– Skas har klarat av målet bäst och ligger på 78 procent 2016.

”Förtäckt hot”

För att sätta press på akutsjukhusen talar man nu om att fördelningen 2018 kan komma att baseras på hur man klarar måluppfyllelsen och inte som nu baseras på antalet patienter.

– Det är lite av ett förtäckt hot kan man säga. Men vi vill se en förändring och jag är av den åsikten att det kan vara bättre att belöna de som lyckas i stället för tvärtom, säger Andersson.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har också beslutat om att inrätta en innovationsfond.

Där kommer man avsätta 20 miljoner kronor som medarbetare och externa parter får möjlighet att ansöka om för att få medel för sina innovationer.

– Det är ett första steg för att se om intresset finns och förhoppningsvis kan vi utveckla det framöver. Det är ett sätt att stärka medarbetare som har idéer för att utveckla verksamheter, säger Jonas Andersson.

Satsningen på akutsjukvården i Västra Götaland startade 2015 när man fördelade anslag på 100 miljoner kronor. För 2016 var motsvarande summa 150 miljoner och nu för 2017 satsar man 200 miljoner.

Av dessa går 31,64 miljoner kronor till Skaraborgs sjukhus och akutmottagningarna i Skövde och Lidköping.

Målet som akutsjukhusen satt upp är att 90 % av patienterna ska ha en vistelsetid om max fyra timmar. Ett mål som man har svårt att nå.

– Det är en viss besvikelse att de 150 miljonerna som delats ut 2016 inte har fått större effekt, säger Jonas Andersson.

Skaraborgs sjukhus är dock som Andersson uttrycker det ”bäst i klassen”.

– Skas har klarat av målet bäst och ligger på 78 procent 2016.

”Förtäckt hot”

För att sätta press på akutsjukhusen talar man nu om att fördelningen 2018 kan komma att baseras på hur man klarar måluppfyllelsen och inte som nu baseras på antalet patienter.

– Det är lite av ett förtäckt hot kan man säga. Men vi vill se en förändring och jag är av den åsikten att det kan vara bättre att belöna de som lyckas i stället för tvärtom, säger Andersson.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har också beslutat om att inrätta en innovationsfond.

Där kommer man avsätta 20 miljoner kronor som medarbetare och externa parter får möjlighet att ansöka om för att få medel för sina innovationer.

– Det är ett första steg för att se om intresset finns och förhoppningsvis kan vi utveckla det framöver. Det är ett sätt att stärka medarbetare som har idéer för att utveckla verksamheter, säger Jonas Andersson.