28 sep 2016 06:00

28 sep 2016 08:11

Nya åtgärder för att restaurera Hornborgasjön

SKARABORG: Dom från Mark- och miljödomstolen

Naturvårdsverket har fått klartecken för ett antal åtgärder kring Hornborgasjön.
Syftet är ytterligare ett steg i att göra sjön livskraftig som uppehållsplats för fåglar.

I en dom för några dagar sedan slog Mark- och miljödomstolen fast att Naturvårdsverket får göra ytterligare ingrepp kring Hornborgarsjön för att på sätt fortsätta berika fågellivet.

Med domen ges Naturvårdsverket tillstånd att anlägga ett bräddutskov, bygga om befintligt utskov i regleringsdammen vid Hornborgasjöns utlopp och i anslutning till dammen inom anlägga en faunapassage i form av ett så kallat stryk.

Under 20 år

Sedan slutet av 1980-talet har Naturvårdsverket ansökt om olika tillstånd för att höja sjöns vattenstånd och olika genomföra restaureringsåtgärder inom och i anslutning till sjöområdet få för att på så vis återupprätta ”Hornborgasjön för naturvårdsändamål och göra sjön levande och livskraftig som uppehållsplats för våtmarksberoende fåglar” som man skriver i bakgrunden till domen.

Regleringar

Just frågan som nu beslutats om kring vattenhushållningsbestämmelser samt om inverkan och skada på fiske i Hornborgasjön och Flian är de sista aktuella frågorna i den stora restaureringen.

Tillståndet som nu utfärdas regleras dock på flera olika sätt. Bland annat införs en tillfällig vattenhushållningsbestämmelse medan arbetet utförs och Naturvårdsverket måste lämna in ett kontrollprogram med bland annat vattenkemiska och biologiska provtagningar och fiskeundersökningar innan arbetet får starta.

Arbetena skall vara utförda inom fem år från det att domen vunnit laga kraft.

I en dom för några dagar sedan slog Mark- och miljödomstolen fast att Naturvårdsverket får göra ytterligare ingrepp kring Hornborgarsjön för att på sätt fortsätta berika fågellivet.

Med domen ges Naturvårdsverket tillstånd att anlägga ett bräddutskov, bygga om befintligt utskov i regleringsdammen vid Hornborgasjöns utlopp och i anslutning till dammen inom anlägga en faunapassage i form av ett så kallat stryk.

Under 20 år

Sedan slutet av 1980-talet har Naturvårdsverket ansökt om olika tillstånd för att höja sjöns vattenstånd och olika genomföra restaureringsåtgärder inom och i anslutning till sjöområdet få för att på så vis återupprätta ”Hornborgasjön för naturvårdsändamål och göra sjön levande och livskraftig som uppehållsplats för våtmarksberoende fåglar” som man skriver i bakgrunden till domen.

Regleringar

Just frågan som nu beslutats om kring vattenhushållningsbestämmelser samt om inverkan och skada på fiske i Hornborgasjön och Flian är de sista aktuella frågorna i den stora restaureringen.

Tillståndet som nu utfärdas regleras dock på flera olika sätt. Bland annat införs en tillfällig vattenhushållningsbestämmelse medan arbetet utförs och Naturvårdsverket måste lämna in ett kontrollprogram med bland annat vattenkemiska och biologiska provtagningar och fiskeundersökningar innan arbetet får starta.

Arbetena skall vara utförda inom fem år från det att domen vunnit laga kraft.

Utskov och faunapassage

I den nya domen ges tillstånd att:

Anlägga ett bräddutskov

Bygga om befintligt utskov i regleringsdammen vid Hornborgasjöns utlopp

Anlägga en faunapassage

Utskov: avstängningsbar anordning i damm för reglerad avtappning av vatten

Faunapassage: Även kallat ekodukt. Finns på en del vägar och är oftast avsedda för att djur skall kunna ta sig över till andra sidan vägen på ett skyddat sätt.

Källa: Nationalencyklopedin, Wikipedia