29 sep 2016 16:21

29 sep 2016 16:22

Applikation ska förenkla

VÄSTRA GÖTALAND: Regionen tar nästa digitala steg

Regionen laddar för nästa digitala steg och ska plocka fram en applikation för förtroendevalda och – så småningom – allmänheten.

– Allt material ska finnas mer lättåtkomligt, säger regionrådet Martin Andréasson (M).

För några år sedan köpte regionen in läsplattor till de förtroendevalda, för att minska pappershanteringen och göra arbetet smidigare. Ledamöterna kan ladda ned handlingarna och behöver inte skriva ut dem eller få dem skickade till sig.

Digital hantering

Nu ska regionen ta nästa steg. I tisdags tog regionstyrelsen beslut om principen att allt kan hanteras digitalt ska göra det. Först när tekniken inte fungerar tas de analoga lösningarna fram.

Samtidigt ska det tas fram en applikation, där de vanligaste administrativa arbetsmomenten ska hanteras. Appen laddas ned i mobilen eller läsplattan och allt nödvändigt material är endast ett knapptryck borta.

Införandet ska ske etappvis och regionstyrelsens ledamöter och ersättare lär få börja.

– Blanketter för arvoden och resor är bra att börja med, men även handlingar till styrelser och nämnders möten samt olika register bör finnas där, säger regionrådet Martin Andréasson (M).

Allmänheten

Han tillägger:

– Nästa steg är att göra det tillgängligt för allmänheten. Det mesta av vårt material är ju offentlig handling och ska ju finnas öppet. Det som inte är öppet, exempelvis upphandlingar och personuppgifter, kan ju läggas bakom en spärr.

Han konstaterar att det mesta av materialet redan finns tillgängligt på regionens hemsida, men att det kan vara krångligt och svårt att hitta.

Lättarbetat

Via en app ska materialet bli mer tillgängligt.

– Självklart anpassas appen efter innehållet, men den ska vara lättarbetad.

När ska systemet vara igång?

– Skulle vi jobba i ett privat företag skulle det ta några veckor. Jag har all respekt för att det tar tid att få allt rätt men i början av nästa år ska vi kunna ha en pilot klar.

För några år sedan köpte regionen in läsplattor till de förtroendevalda, för att minska pappershanteringen och göra arbetet smidigare. Ledamöterna kan ladda ned handlingarna och behöver inte skriva ut dem eller få dem skickade till sig.

Digital hantering

Nu ska regionen ta nästa steg. I tisdags tog regionstyrelsen beslut om principen att allt kan hanteras digitalt ska göra det. Först när tekniken inte fungerar tas de analoga lösningarna fram.

Samtidigt ska det tas fram en applikation, där de vanligaste administrativa arbetsmomenten ska hanteras. Appen laddas ned i mobilen eller läsplattan och allt nödvändigt material är endast ett knapptryck borta.

Införandet ska ske etappvis och regionstyrelsens ledamöter och ersättare lär få börja.

– Blanketter för arvoden och resor är bra att börja med, men även handlingar till styrelser och nämnders möten samt olika register bör finnas där, säger regionrådet Martin Andréasson (M).

Allmänheten

Han tillägger:

– Nästa steg är att göra det tillgängligt för allmänheten. Det mesta av vårt material är ju offentlig handling och ska ju finnas öppet. Det som inte är öppet, exempelvis upphandlingar och personuppgifter, kan ju läggas bakom en spärr.

Han konstaterar att det mesta av materialet redan finns tillgängligt på regionens hemsida, men att det kan vara krångligt och svårt att hitta.

Lättarbetat

Via en app ska materialet bli mer tillgängligt.

– Självklart anpassas appen efter innehållet, men den ska vara lättarbetad.

När ska systemet vara igång?

– Skulle vi jobba i ett privat företag skulle det ta några veckor. Jag har all respekt för att det tar tid att få allt rätt men i början av nästa år ska vi kunna ha en pilot klar.