29 sep 2016 16:25

29 sep 2016 19:32

Professor kritiserar extern utredning

SKARABORG: "Utredningen har mycket allvarliga brister"

Professor Bengt Eriksson är kritisk till Olle Svenssons utredning som ledde till att en ortoped på Skaraborgs sjukhus blev avstängd.
– Historien är unik i svensk medicinhistoria, säger Eriksson.

Två ortopeder på Skas i Skövde anmälde en kollega till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Anmälarna menade att kollegan använt sig av en metod (Ilizarov) som medfört att patienter utsatts för risker. 49 fall skickades till Ivo. Skas beställde en extern utredning, där professor Olle Svensson kom fram till att 37 av patienterna drabbats av allvarliga vårdskador. När Skas fått utredningen stängdes läkaren av.

Reagerat

Nu ligger ärendet hos Ivo. Flera kollegor till den avstängde läkaren har reagerat på historien. Bengt Eriksson, professor i ortopedisk kirurgi och överläkare på Sahlgrenska, och Lars Nistor, tidigare överläkare på ortopeden vid Skas, har skrivit till Ivo. Duon är kritisk till mycket, inte minst Olle Svenssons granskning.

De menar att utredningen har mycket allvarliga brister i analys, redovisning av fakta samt total avsaknad av jämförelsematerial.

Komplicerade fall

– Tittar man på de enskilda fallen så är flera väldigt komplicerade, dessutom hade flera patienter nedsatt cirkulation av olika orsaker. Den avstängde läkaren har fått flera svåra fall skickade till sig. Dessutom är allvarlig vårdskada, som det enligt utredningen handlar om i 37 fall, ett vitt begrepp. I det inräknas ju även förlängd rehabilitering, men det saknas ju ett relevant jämförelsematerial. Man bör också ta fram en totalbild av frekvensen komplikationer hos patienter med fraktur som behandlats med olika kirurgiska metoder under ungefär samma tidsperiod på Skas, säger Bengt Eriksson och tillägger:

– Den avstängde läkaren har ju gjort en avhandling där han jämför Ilizarovmetoden med andra metoder. Avhandlingen blev prisbelönt, men det kanske sticker i ögonen på de som anmält?

Eriksson och Nistor har även tagit del av den diarieförda mejlkorrespondensen mellan Olle Svensson och Skas chefläkare Marga Brisman. De menar att det finns skäl att ifrågasätta om den externe granskaren kunnat göra en oberoende bedömning eftersom han och chefläkaren haft täta kontakter.

– Det är märkligt att utredaren kom fram till en bestämd uppfattning om ärendet redan innan han hade fått tillgång till patientjournalerna. Inom ett par dagar fick chefsläkaren på Skas meddelande från utredaren att den anmälde läkaren borde stängas av med omedelbar verkan.

Mot reglerna

De menar även att det emot regelverket att Ivo behandlar en anmälan från enskilda läkarkollegor utan att detta har skett i samråd med vare sig klinikchef eller chefläkare.

– Anmälarna har inte ens brytt sig om att underrätta de enskilda patienterna.

Bengt Eriksson betonar att det finns fördelar med Ilizarovmetoden och att den används i flera länder i Europa, Nord- och sydamerika samt Asien.

– Vi är omgivna av länder som använder sig av externa fixationer av frakturer. Det den här läkaren gjort är inget förbjudet eller felaktigt.

Konflikt

Bengt Eriksson känner väl till ortopedkliniken i Skövde och den konflikt som funnits under flera år. Han säger att den senaste händelsen kan få stora konsekvenser.

– Det är en katastrof för den drabbade läkaren. Dessutom riskerar problemen att hämma utvecklingen på kliniken, ingen vågar ha en avvikande mening. Tystnadskulturen som råder är den främsta orsaken till att det blivit så här.

Två ortopeder på Skas i Skövde anmälde en kollega till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Anmälarna menade att kollegan använt sig av en metod (Ilizarov) som medfört att patienter utsatts för risker. 49 fall skickades till Ivo. Skas beställde en extern utredning, där professor Olle Svensson kom fram till att 37 av patienterna drabbats av allvarliga vårdskador. När Skas fått utredningen stängdes läkaren av.

Reagerat

Nu ligger ärendet hos Ivo. Flera kollegor till den avstängde läkaren har reagerat på historien. Bengt Eriksson, professor i ortopedisk kirurgi och överläkare på Sahlgrenska, och Lars Nistor, tidigare överläkare på ortopeden vid Skas, har skrivit till Ivo. Duon är kritisk till mycket, inte minst Olle Svenssons granskning.

De menar att utredningen har mycket allvarliga brister i analys, redovisning av fakta samt total avsaknad av jämförelsematerial.

Komplicerade fall

– Tittar man på de enskilda fallen så är flera väldigt komplicerade, dessutom hade flera patienter nedsatt cirkulation av olika orsaker. Den avstängde läkaren har fått flera svåra fall skickade till sig. Dessutom är allvarlig vårdskada, som det enligt utredningen handlar om i 37 fall, ett vitt begrepp. I det inräknas ju även förlängd rehabilitering, men det saknas ju ett relevant jämförelsematerial. Man bör också ta fram en totalbild av frekvensen komplikationer hos patienter med fraktur som behandlats med olika kirurgiska metoder under ungefär samma tidsperiod på Skas, säger Bengt Eriksson och tillägger:

– Den avstängde läkaren har ju gjort en avhandling där han jämför Ilizarovmetoden med andra metoder. Avhandlingen blev prisbelönt, men det kanske sticker i ögonen på de som anmält?

Eriksson och Nistor har även tagit del av den diarieförda mejlkorrespondensen mellan Olle Svensson och Skas chefläkare Marga Brisman. De menar att det finns skäl att ifrågasätta om den externe granskaren kunnat göra en oberoende bedömning eftersom han och chefläkaren haft täta kontakter.

– Det är märkligt att utredaren kom fram till en bestämd uppfattning om ärendet redan innan han hade fått tillgång till patientjournalerna. Inom ett par dagar fick chefsläkaren på Skas meddelande från utredaren att den anmälde läkaren borde stängas av med omedelbar verkan.

Mot reglerna

De menar även att det emot regelverket att Ivo behandlar en anmälan från enskilda läkarkollegor utan att detta har skett i samråd med vare sig klinikchef eller chefläkare.

– Anmälarna har inte ens brytt sig om att underrätta de enskilda patienterna.

Bengt Eriksson betonar att det finns fördelar med Ilizarovmetoden och att den används i flera länder i Europa, Nord- och sydamerika samt Asien.

– Vi är omgivna av länder som använder sig av externa fixationer av frakturer. Det den här läkaren gjort är inget förbjudet eller felaktigt.

Konflikt

Bengt Eriksson känner väl till ortopedkliniken i Skövde och den konflikt som funnits under flera år. Han säger att den senaste händelsen kan få stora konsekvenser.

– Det är en katastrof för den drabbade läkaren. Dessutom riskerar problemen att hämma utvecklingen på kliniken, ingen vågar ha en avvikande mening. Tystnadskulturen som råder är den främsta orsaken till att det blivit så här.