01 okt 2016 06:00

01 okt 2016 06:00

Skasläkare Ivo-anmäld

SKARABORG: Skas lämnar in oroanmälan

Skaraborgs sjukhus har anmält den avstängde ortopeden till Ivo.

Anmälan till Ivo som har gjorts av Skas chefläkare Marga Brisman, grundas på professor Olle Svensson externa granskning av de anmälda patientfallen som opererats med Ilizarovmetoden. Den granskningen ingår i ett Ivo-ärende där två Skas-ortopeder anmält en kollega. Anmälan som Skas gjort gäller den enskilde läkaren.

Patientsäkerhetslagen anger att en vårdgivare ska anmäla till Ivo om det finns anledning att någon med legitimation kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

– Det var så många fall där det handlade om brister; det är vår skyldighet att anmäla, säger Marga Brisman.

Ni kunde inte ha väntat tills Ivos bedömning om de 49 vårdfallen var klar?

– Vår bedömning var att vi skulle anmäla nu, det handlade om många vårdskador.

En orosanmälan om enskilda yrkesutövare utreds av Ivo. De hämtar in uppgifter från bland annat arbetsgivare och vårdkontakter, innan de tar sitt beslut.

Läkaren har lämnat en skriftlig kommentar:

”Det är uppenbart att arbetsgivaren tycker att kommunikationen med mig enbart skall ske genom Ivo. I det tidigare ärendet hade arbetsgivaren inte ens tagit del av mina svar till Ivo i mars och april när de stängde av mig i september. Inte heller denna gång har man diskuterat med mig eller informerat mig utan jag har fått reda på detta genom att Ivo skickat en kopia av anmälan. Det framgår där att arbetsgivaren grundar denna enbart på utlåtandet från den externe granskaren och Ivo har därför begärt kompletterande information. Jag och flera med mig är mycket kritiska till den externe granskarens utlåtande och slutsatser.”

Anmälan till Ivo som har gjorts av Skas chefläkare Marga Brisman, grundas på professor Olle Svensson externa granskning av de anmälda patientfallen som opererats med Ilizarovmetoden. Den granskningen ingår i ett Ivo-ärende där två Skas-ortopeder anmält en kollega. Anmälan som Skas gjort gäller den enskilde läkaren.

Patientsäkerhetslagen anger att en vårdgivare ska anmäla till Ivo om det finns anledning att någon med legitimation kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

– Det var så många fall där det handlade om brister; det är vår skyldighet att anmäla, säger Marga Brisman.

Ni kunde inte ha väntat tills Ivos bedömning om de 49 vårdfallen var klar?

– Vår bedömning var att vi skulle anmäla nu, det handlade om många vårdskador.

En orosanmälan om enskilda yrkesutövare utreds av Ivo. De hämtar in uppgifter från bland annat arbetsgivare och vårdkontakter, innan de tar sitt beslut.

Läkaren har lämnat en skriftlig kommentar:

”Det är uppenbart att arbetsgivaren tycker att kommunikationen med mig enbart skall ske genom Ivo. I det tidigare ärendet hade arbetsgivaren inte ens tagit del av mina svar till Ivo i mars och april när de stängde av mig i september. Inte heller denna gång har man diskuterat med mig eller informerat mig utan jag har fått reda på detta genom att Ivo skickat en kopia av anmälan. Det framgår där att arbetsgivaren grundar denna enbart på utlåtandet från den externe granskaren och Ivo har därför begärt kompletterande information. Jag och flera med mig är mycket kritiska till den externe granskarens utlåtande och slutsatser.”