04 okt 2016 14:54

04 okt 2016 14:54

Mer till kommunerna

POLITIK: Centern vill gå längre än regeringen

Centerpartiet vill ge mer pengar till kommunerna. I partiets budgetmotion får kommunerna 50 miljarder mer de närmaste fyra åren.

I regeringens budgetförslag ingår höjda statsbidrag (40 miljarder på fyra år) till kommunerna. KD och Liberalerna gillar inte idén, men Centerpartiet gillar tanken och vill dessutom höja kommunbidraget med ytterligare tio miljarder.

– Kommunerna ska få bestämma mer själva. Det finns för många riktade bidrag, som de mindre kommunerna inte har möjlighet att söka, säger riksdagsledamoten Ulrika Carlsson från Skövde.

Genom att förvandla specialdestinerade bidrag till generella ska de mindre kommunerna få mer av resurserna.

Partiet vill även, bland annat, återställa rot-avdraget till 50 procent och införa en gräns på 75 000 kronor per år då äldre använder sig av rut-avdraget.

– Det gynnar utvecklingen i många led och ger en massa jobbtillfällen.

Det ska även bli billigare att anställa unga och nyanlända; C vill bland annat slopa arbetsgivaravgiften för alla under 18 år. Höjning av olika miljöskatter, återinförandet av den bortre gränsen i sjukförsäkringen, en andra karensdag efter 14 dagars sjukfrånvaro och förändringar i a-kassan är sätt att finansiera satsningarna.

De olika allianspartierna går fram med egna förslag inför budgetprocessen.

– Vi vill förtydliga vårt eget partis politik, men vi i alliansen kommer att i god tid tala om hur vi tänker inför nästa val.

I regeringens budgetförslag ingår höjda statsbidrag (40 miljarder på fyra år) till kommunerna. KD och Liberalerna gillar inte idén, men Centerpartiet gillar tanken och vill dessutom höja kommunbidraget med ytterligare tio miljarder.

– Kommunerna ska få bestämma mer själva. Det finns för många riktade bidrag, som de mindre kommunerna inte har möjlighet att söka, säger riksdagsledamoten Ulrika Carlsson från Skövde.

Genom att förvandla specialdestinerade bidrag till generella ska de mindre kommunerna få mer av resurserna.

Partiet vill även, bland annat, återställa rot-avdraget till 50 procent och införa en gräns på 75 000 kronor per år då äldre använder sig av rut-avdraget.

– Det gynnar utvecklingen i många led och ger en massa jobbtillfällen.

Det ska även bli billigare att anställa unga och nyanlända; C vill bland annat slopa arbetsgivaravgiften för alla under 18 år. Höjning av olika miljöskatter, återinförandet av den bortre gränsen i sjukförsäkringen, en andra karensdag efter 14 dagars sjukfrånvaro och förändringar i a-kassan är sätt att finansiera satsningarna.

De olika allianspartierna går fram med egna förslag inför budgetprocessen.

– Vi vill förtydliga vårt eget partis politik, men vi i alliansen kommer att i god tid tala om hur vi tänker inför nästa val.