05 okt 2016 15:33

05 okt 2016 15:33

Moderaterna vill satsa extra på ökad välfärd

SKARABORG: Budgetförslag med mer pengar till kommunerna

Moderaterna vill satsa extra på kommunerna i satsningar på välfärd och skola.
– Varannan Skaraborgare säger att Sverige är på väg mot fel håll, betonar riksdagsledamoten Cecilia Widegren.

Fram till och med 2020 vill Moderaterna, som är det största av allianspartierna i riksdagen, satsa nästa 65 miljarder på kommunerna. Det handlar om oriktade generella medel, men även om specialsatsningar på integration och skola.

Börjar direkt

Redan under 2017 vill M att elva miljarder extra ska satsas på kommunerna. Om förslaget skulle bli verklighet innebär det drygt 272 miljoner till extra välfärd för de 15 kommunerna i Skaraborg.

2020, under det sista året i budgetperioden, skulle det extra resurstillskottet vara 19 miljarder, varav 498,3 skulle nå Skaraborgs kommuner.

Under en pressträff relaterade Widegren till en Sifoundersökning som anger att hälften av invånarna menar att vi är på väg åt fel håll.

– Vi måste satsa på skolan, integrationen och jobben. Det är väldigt viktiga delar för kommunerna.

M vill även satsa på 2 000 fler poliser i landet. Det finns även ett ekonomiskt utrymme för en lönesatsning på 2 000 kronor i snitt per polis.

– Blåljuspersonal är extra utsatt; deras roll har blivit extra tuff i och med den ökade migrationen, säger Cecilia Widegren.

Bostadstilläggen föreslås att höjas för de med de lägsta pensionerna. Äldre ska stimuleras att förlänga sitt arbetsliv. En nationell måltidssatsning ska innebära bättre förhållanden för de äldre. Den mobila närsjukvården ska byggas ut. Utanförskapet ska begränsas. I dagsläget beräknas 149 000 vara i utanförskap i Västra Götaland.

Gränsen för rutavdraget föreslås höjas och vidgas. Rotavdraget föreslås återgå till den tidigare nivån (50 procent).

M vill även premiera tillgänglighetssatsningar i vården med 700 miljoner. Exakt hur det ska gå till får parterna bestämma.

– Men det kan bland annat gå till arr köpa vård från privata vårdgivare; vissa saker måste man köpa sig ur.

Spikas

De fyra allianspartierna har separata budgetförslag och processen kommer att pågå under hösten och inledningen av vintern. 16 december spikar riksdagen budgeten.

Fram till och med 2020 vill Moderaterna, som är det största av allianspartierna i riksdagen, satsa nästa 65 miljarder på kommunerna. Det handlar om oriktade generella medel, men även om specialsatsningar på integration och skola.

Börjar direkt

Redan under 2017 vill M att elva miljarder extra ska satsas på kommunerna. Om förslaget skulle bli verklighet innebär det drygt 272 miljoner till extra välfärd för de 15 kommunerna i Skaraborg.

2020, under det sista året i budgetperioden, skulle det extra resurstillskottet vara 19 miljarder, varav 498,3 skulle nå Skaraborgs kommuner.

Under en pressträff relaterade Widegren till en Sifoundersökning som anger att hälften av invånarna menar att vi är på väg åt fel håll.

– Vi måste satsa på skolan, integrationen och jobben. Det är väldigt viktiga delar för kommunerna.

M vill även satsa på 2 000 fler poliser i landet. Det finns även ett ekonomiskt utrymme för en lönesatsning på 2 000 kronor i snitt per polis.

– Blåljuspersonal är extra utsatt; deras roll har blivit extra tuff i och med den ökade migrationen, säger Cecilia Widegren.

Bostadstilläggen föreslås att höjas för de med de lägsta pensionerna. Äldre ska stimuleras att förlänga sitt arbetsliv. En nationell måltidssatsning ska innebära bättre förhållanden för de äldre. Den mobila närsjukvården ska byggas ut. Utanförskapet ska begränsas. I dagsläget beräknas 149 000 vara i utanförskap i Västra Götaland.

Gränsen för rutavdraget föreslås höjas och vidgas. Rotavdraget föreslås återgå till den tidigare nivån (50 procent).

M vill även premiera tillgänglighetssatsningar i vården med 700 miljoner. Exakt hur det ska gå till får parterna bestämma.

– Men det kan bland annat gå till arr köpa vård från privata vårdgivare; vissa saker måste man köpa sig ur.

Spikas

De fyra allianspartierna har separata budgetförslag och processen kommer att pågå under hösten och inledningen av vintern. 16 december spikar riksdagen budgeten.