10 okt 2016 06:00

10 okt 2016 06:00

Nybygget vid naturum tar form

HORNBORGASJÖN: Förberedelser inför nästa säsong

Mängder med fåglar gästar nu Hornborgasjön samtidigt som förberedelserna inför nästa års transäsong är i full gång.
Vattenståndet i sjön är mycket lågt vilket gynnar vissa arter.

Den regnfattiga sensommaren och hösten har inte fyllt på sjöar och vattendrag i samma utsträckning som mer normala år.

I Hornborgasjön märks det mycket tydligt då vattnet har dragit sig tillbaka från den vanliga strandlinjen och ängarna ligger torra.

Olika arter gynnas

– Det är inte så ovanligt. 2013 hade vi liknande låga värden. Jämfört med ett normalår har vi en halv meter lägre vattenstånd, säger Peder Hedberg Fält, biolog på länsstyrelsens platskontor vid sjön.

Olika arter utnyttjar olika vattendjup. Just nu är det goda tider för änderna som gynnas av låga vattennivåer, medan dykarfåglar vill ha det lite djupare.

När det gäller skötseln av sjön och markerna gynnar de låga nivåerna även människorna.

– Det är betydligt lättare för oss att sköta markerna när strandängarna är torra.

Inför transäsongen nästa år pågår nu för fullt bygget av en ny entrébyggnad. Där kommer café, hörsal och kontor att finnas. Cafédelen får stora panoramafönster där man har bra utsikt mot sjön.

Planen är att invigningen ska ske den 17 mars.

Byggnaden är ritad av det lokala företaget Arkitekturum och kommer att bli cirka 600 kvadratmeter stor. Den ska smälta in i miljön, och utseendet är inspirerat av en ladugårdslänga och äldre byggnadsteknik.

Den regnfattiga sensommaren och hösten har inte fyllt på sjöar och vattendrag i samma utsträckning som mer normala år.

I Hornborgasjön märks det mycket tydligt då vattnet har dragit sig tillbaka från den vanliga strandlinjen och ängarna ligger torra.

Olika arter gynnas

– Det är inte så ovanligt. 2013 hade vi liknande låga värden. Jämfört med ett normalår har vi en halv meter lägre vattenstånd, säger Peder Hedberg Fält, biolog på länsstyrelsens platskontor vid sjön.

Olika arter utnyttjar olika vattendjup. Just nu är det goda tider för änderna som gynnas av låga vattennivåer, medan dykarfåglar vill ha det lite djupare.

När det gäller skötseln av sjön och markerna gynnar de låga nivåerna även människorna.

– Det är betydligt lättare för oss att sköta markerna när strandängarna är torra.

Inför transäsongen nästa år pågår nu för fullt bygget av en ny entrébyggnad. Där kommer café, hörsal och kontor att finnas. Cafédelen får stora panoramafönster där man har bra utsikt mot sjön.

Planen är att invigningen ska ske den 17 mars.

Byggnaden är ritad av det lokala företaget Arkitekturum och kommer att bli cirka 600 kvadratmeter stor. Den ska smälta in i miljön, och utseendet är inspirerat av en ladugårdslänga och äldre byggnadsteknik.