11 okt 2016 06:00

11 okt 2016 07:41

Behovet styr mobil närvård

SKARABORG: Lyckad samverkan för patientens bästa

Kommunen, primärvården och Skaraborgs sjukhus samverkar kring den mobila närvården utifrån patientens behov.
– Det är bra att sjukvården ser att mycket går att göra i hemmet, säger Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg i Mariestad.

I västra Skaraborg har konceptet, där Skaraborgs sjukhus, primärvården och kommunen samarbetar kring de mest vårdkrävande patienterna, använts i snart tio år. Att vårda patienten i hemmet och undvika krävande besök på sjukhuset och vårdcentralen är ett syfte.

Multiprofessionella team som arbetar över organisationsgränserna ska ge kontinuitet och skapa trygghet för patienten.

”Skaraborgsmodellen” är lyckad och nu breddinförs den i hela regionen. Sedan 2014 har Skas haft ett närsjukvårdsteam i södra Skaraborg (Falköping, Tidaholm och Skövde) och i norra Skaraborg (Hjo, Tibro, Karlsborg, Gullspång, Töreboda och Mariestad) jobbar ett team sedan ett år.

Kedjan komplett

För patienter i livets slutskede finns det palliativa team som kan ge stöd och lindring.

I Töreboda och Mariestad började nyligen Joanna Skorupka som Närhälsans mobila hemsjukvårdsläkare, vilket gör att kedjan är komplett. Hon har ett övergripande ansvar för de cirka 400 listade patienterna i de båda kommunerna som har kommunal hemsjukvård. Joanna är en fast vårdkontakt och koordinerar vården utifrån patienternas behov.

– Jag får uppgifter om patienterna från distriktssköterskorna och följer upp det under kontakterna med kommunsköterskorna. Jag gör hembesök, men kommunsköterskorna är basen.

– Vi förstår att det blir mycket att göra för kommunsköterskorna, men vi samarbetar, säger Katarina Nielsen, sjuksköterska på Skas.

Ann-Marie Furustam, Närhälsan i Mariestad, betonar att samarbetet med kommunen blivit bättre.

– Dialogen är bra och det är bra med en läkare som kan koncentrera sig enbart på hemsjukvård.

Ska inte märkas

Modellen ska vara sömlös, patienterna ska inte märka att det handlar om olika huvudmän.

– Vi försöker jobba så och har även en operativ ledningsgrupp som träffas regelbundet. Vi vill gärna bevaka våra egna intressen, men vi måste lära oss att se till helheten. Det är viktigt att skapa en stabil organisation; annars är det lätt att det blir ett projekt med eldsjälar som driver på, säger Carina Karlsson, Skaraborgs sjukhus.

Lotta Hjoberg, socialchef i Mariestad, säger att det handlar om att använda skattepengar effektivt.

– Nu känner vi varandra bättre och har lättare att reda ut de problem som dyker upp. Det är bra att sjukvården ser att det går att göra mycket i hemmet.

Läkaren Anna-Carin Karlsson, som ingår i närsjukvårdsteamet, säger att det fanns mycket som hon inte visste om hemsjukvård innan modellen infördes och att det ger många värdefulla insikter som behöver spridas.

Samtidigt måste vården i hemmet fungera nästan som på sjukhuset:

– Vi kan göra mycket i hemmet och vi kan se på varje patient att de trivs bra med det.

Samverkan

Vårdsamverkan Skaraborg, en samverkansgrupp mellan Skaraborgs sjukhus, Närhälsan, folktandvården, Habilitering & Hälsa och Skaraborg kommunalförbund, samordnar verksamheten. Projektledaren Jeanette Andersson säger att den mobila närsjukvården minskar kostnaderna för sjukhusen:

– Genom att använda våra resurser gemensamt minskar vård och omsorgskostnaderna totalt. Patienter med omfattade behov av vård upplever trygghet och slipper åka in till sjukhuset då de kan få den vården i hemmet.

I västra Skaraborg har konceptet, där Skaraborgs sjukhus, primärvården och kommunen samarbetar kring de mest vårdkrävande patienterna, använts i snart tio år. Att vårda patienten i hemmet och undvika krävande besök på sjukhuset och vårdcentralen är ett syfte.

Multiprofessionella team som arbetar över organisationsgränserna ska ge kontinuitet och skapa trygghet för patienten.

”Skaraborgsmodellen” är lyckad och nu breddinförs den i hela regionen. Sedan 2014 har Skas haft ett närsjukvårdsteam i södra Skaraborg (Falköping, Tidaholm och Skövde) och i norra Skaraborg (Hjo, Tibro, Karlsborg, Gullspång, Töreboda och Mariestad) jobbar ett team sedan ett år.

Kedjan komplett

För patienter i livets slutskede finns det palliativa team som kan ge stöd och lindring.

I Töreboda och Mariestad började nyligen Joanna Skorupka som Närhälsans mobila hemsjukvårdsläkare, vilket gör att kedjan är komplett. Hon har ett övergripande ansvar för de cirka 400 listade patienterna i de båda kommunerna som har kommunal hemsjukvård. Joanna är en fast vårdkontakt och koordinerar vården utifrån patienternas behov.

– Jag får uppgifter om patienterna från distriktssköterskorna och följer upp det under kontakterna med kommunsköterskorna. Jag gör hembesök, men kommunsköterskorna är basen.

– Vi förstår att det blir mycket att göra för kommunsköterskorna, men vi samarbetar, säger Katarina Nielsen, sjuksköterska på Skas.

Ann-Marie Furustam, Närhälsan i Mariestad, betonar att samarbetet med kommunen blivit bättre.

– Dialogen är bra och det är bra med en läkare som kan koncentrera sig enbart på hemsjukvård.

Ska inte märkas

Modellen ska vara sömlös, patienterna ska inte märka att det handlar om olika huvudmän.

– Vi försöker jobba så och har även en operativ ledningsgrupp som träffas regelbundet. Vi vill gärna bevaka våra egna intressen, men vi måste lära oss att se till helheten. Det är viktigt att skapa en stabil organisation; annars är det lätt att det blir ett projekt med eldsjälar som driver på, säger Carina Karlsson, Skaraborgs sjukhus.

Lotta Hjoberg, socialchef i Mariestad, säger att det handlar om att använda skattepengar effektivt.

– Nu känner vi varandra bättre och har lättare att reda ut de problem som dyker upp. Det är bra att sjukvården ser att det går att göra mycket i hemmet.

Läkaren Anna-Carin Karlsson, som ingår i närsjukvårdsteamet, säger att det fanns mycket som hon inte visste om hemsjukvård innan modellen infördes och att det ger många värdefulla insikter som behöver spridas.

Samtidigt måste vården i hemmet fungera nästan som på sjukhuset:

– Vi kan göra mycket i hemmet och vi kan se på varje patient att de trivs bra med det.

Samverkan

Vårdsamverkan Skaraborg, en samverkansgrupp mellan Skaraborgs sjukhus, Närhälsan, folktandvården, Habilitering & Hälsa och Skaraborg kommunalförbund, samordnar verksamheten. Projektledaren Jeanette Andersson säger att den mobila närsjukvården minskar kostnaderna för sjukhusen:

– Genom att använda våra resurser gemensamt minskar vård och omsorgskostnaderna totalt. Patienter med omfattade behov av vård upplever trygghet och slipper åka in till sjukhuset då de kan få den vården i hemmet.