11 okt 2016 06:00

11 okt 2016 06:00

Utbildningsmiss ger advokat erinran

NYHETER: Uppfyllde inte kraven

Själv hävdar Skaraborgsadvokaten att han är framgångsrik inom de områden han verkar i, ingen ”slår honom på fingrarna där”. Men det hjälper inte när han inte har uppfyllt utbildningskravet, Advokatsamfundet ger honom därför en erinran.

Advokatsamfundets disciplinnämnd meddelande nyligen beslut i ärendet. Skaraborgsadvokaten som varit verksam under många år hade inte uppfyllt utbildningskravet för 2013 och 2014, vilket framkom av advokatfirmans revisorsintyg. Av vidare skriftväxling i ärendet framkom även att detsamma gällde för 2015. Nämnden tilldelar därför advokaten en erinran.

Advokaten har i skrivelser till Advokatsamfundet förklarat varför han inte uppfyllt utbildningskravet till fullo, kravet är 18 timmar per år. Under 2013 och 2014 blev det bara ett fåtal utbildningstimmar, 2015 ingen utbildnings alls.

Han förklarar där bland annat att han drabbats av sjukdom vilket lett till att han varit tvungen att begränsa sitt deltagande i de ”allt mer dyra utbildningstjänsterna som erbjuds på marknaden” till de som han verkligen anser sig ha behov/nytta av.

Han förklarar också att hans huvudsakliga verksamhet under åren har bestått i att företräda män som anklagats för sexbrott. Han uppger i skrivelsen att han bland annat ägnat sig åt självstudier kopplade till detta område och han har deltagit i en mängd nationella och internationella konferenser kopplade till detta. Och han lägger till: ”Utan att skryta finns det inte någon advokat i Sverige som slår mig på fingrarna inom ifrågavarande specifika rättsliga inklusive beteendevetenskapliga områden”. En klar majoritet, uppåt 90 procent, av hans klienter har till slut blivit helt friade, hävdar advokaten.

Han anser att enbart det angivna borde mer än väl kompensera vad han ej uppfyllt vad gäller samfundets formella utbildningskrav. Han anser också att eftersom orsaken till att han inte kunnat fullfölja utbildningskravet är svåra sjukdomsbesvär att samfundets agerande mot honom är kränkande.

Advokatsamfundets disciplinnämnd meddelande nyligen beslut i ärendet. Skaraborgsadvokaten som varit verksam under många år hade inte uppfyllt utbildningskravet för 2013 och 2014, vilket framkom av advokatfirmans revisorsintyg. Av vidare skriftväxling i ärendet framkom även att detsamma gällde för 2015. Nämnden tilldelar därför advokaten en erinran.

Advokaten har i skrivelser till Advokatsamfundet förklarat varför han inte uppfyllt utbildningskravet till fullo, kravet är 18 timmar per år. Under 2013 och 2014 blev det bara ett fåtal utbildningstimmar, 2015 ingen utbildnings alls.

Han förklarar där bland annat att han drabbats av sjukdom vilket lett till att han varit tvungen att begränsa sitt deltagande i de ”allt mer dyra utbildningstjänsterna som erbjuds på marknaden” till de som han verkligen anser sig ha behov/nytta av.

Han förklarar också att hans huvudsakliga verksamhet under åren har bestått i att företräda män som anklagats för sexbrott. Han uppger i skrivelsen att han bland annat ägnat sig åt självstudier kopplade till detta område och han har deltagit i en mängd nationella och internationella konferenser kopplade till detta. Och han lägger till: ”Utan att skryta finns det inte någon advokat i Sverige som slår mig på fingrarna inom ifrågavarande specifika rättsliga inklusive beteendevetenskapliga områden”. En klar majoritet, uppåt 90 procent, av hans klienter har till slut blivit helt friade, hävdar advokaten.

Han anser att enbart det angivna borde mer än väl kompensera vad han ej uppfyllt vad gäller samfundets formella utbildningskrav. Han anser också att eftersom orsaken till att han inte kunnat fullfölja utbildningskravet är svåra sjukdomsbesvär att samfundets agerande mot honom är kränkande.